Title: Velká východní krize 1875-1878
Other Titles: Great Eastern Crisis 1875-1878
Authors: Poborský, Kryštof
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12004
Keywords: východní otázka;Balkán;Osmanská říše;panslavismus;Berlínský kongres;spolek tří císařů
Keywords in different language: eastern question;Balkans;Ottoman empire;pan-slavism;Congress of Berlin;league of three emperors
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analyzovat základní události Velké východní krize s ohledem na její příčiny a mezinárodní důsledky, které měly vliv na další utváření vztahů evropských velmocí ve sféře Východní otázky. Dále se zaměřuje na některé události konkrétněji a zasazuje je do širšího rámce mezinárodních vztahů.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to analyze the basic events of the Great Eastern Crisis of 18751878 with regard to its causes and the international implications which had an impact on further formation of relationships of European powers in the sphere of Eastern Questions. Attention is also paid to the impact of this historic event in the development of international relations in the context of the "Concert of Europe".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krystof_Poborsky_Bakalarska prace.pdfPlný text práce348,03 kBAdobe PDFView/Open
Poborsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce913,17 kBAdobe PDFView/Open
Poborsky-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce857,14 kBAdobe PDFView/Open
Poborsky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce266,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.