Title: Příprava a realizace podzimního soustředění Taekwon-do pro mírně pokročilé a pokročilé cvičence Taekwon-do Clubu NARAMA Plzeň
Other Titles: The Preparation and Realization of Taekwon-do Autumn Camp for intermediate andadvanced disciples Taekwon-do Club NARAMA Plzeň
Authors: Vyzrál, Aleš
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12060
Keywords: taekwon-do;soustředění;plánování a realizace akce;marketingový mix
Keywords in different language: taekwon-do;training camp;preparation and realization project;marketing mix
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na plánování a realizaci podzimního soustředění Taekwon-do pro žáky plzeňského klubu. Úvod práce je věnován bojovému umění Taekwon-do, co to znamená, jak vzniklo a jeho soutěžní podoba. Dále je zde zmíněno, jak se toto bojové umění dostalo do Plzně a současný stav plzeňského oddílu. V teoretické části jsou zpracovány marketingové podklady pro plánování a realizaci sportovní akce, sportovní management a vyhodnocení akce pomocí ankety. Kapitola příprava soustředění je zaměřena na plánování a následně na samotnou realizaci podzimního soustředění pro žáky Taekwon-do. Závěr práce spolu s vyhodnocením akce pomocí ankety poukazují na nedostatky, nebo naopak na pozitiva realizovaného soustředění.
Abstract in different language: This bachelor work concentrates on preparation and realization of Taekwon-do autumn camp for intermediate and advanced members of Pilsen club. The introduction is dedicated to the martial art of Taekwon-do, what it means, how it began and its competition form. Then there is mentioned, how this martial art came to Pilsen and the current state of the Pilsen club. In the theoretical part the thesis deals with the marketing materials for the planning and implementation of sports events, sports management and project evaluation by questionnaire. Chapter Camp preparation is directed at planning and subsequently the actual implementation of the autumn camp for the Taekwon-do students. The conclusion of the work together with the evaluation of events by surveys points at the shortcomings, or conversely at the positives of this camp.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP (1).pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
VYZRAL VP.pdfPosudek vedoucího práce631,84 kBAdobe PDFView/Open
VYZRAL OP.pdfPosudek oponenta práce156,29 kBAdobe PDFView/Open
VYZRAL.pdfPrůběh obhajoby práce57,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.