Název: Příprava a realizace podzimního soustředění Taekwon-do pro mírně pokročilé a pokročilé cvičence Taekwon-do Clubu NARAMA Plzeň
Další názvy: The Preparation and Realization of Taekwon-do Autumn Camp for intermediate andadvanced disciples Taekwon-do Club NARAMA Plzeň
Autoři: Vyzrál, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12060
Klíčová slova: taekwon-do;soustředění;plánování a realizace akce;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: taekwon-do;training camp;preparation and realization project;marketing mix
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na plánování a realizaci podzimního soustředění Taekwon-do pro žáky plzeňského klubu. Úvod práce je věnován bojovému umění Taekwon-do, co to znamená, jak vzniklo a jeho soutěžní podoba. Dále je zde zmíněno, jak se toto bojové umění dostalo do Plzně a současný stav plzeňského oddílu. V teoretické části jsou zpracovány marketingové podklady pro plánování a realizaci sportovní akce, sportovní management a vyhodnocení akce pomocí ankety. Kapitola příprava soustředění je zaměřena na plánování a následně na samotnou realizaci podzimního soustředění pro žáky Taekwon-do. Závěr práce spolu s vyhodnocením akce pomocí ankety poukazují na nedostatky, nebo naopak na pozitiva realizovaného soustředění.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work concentrates on preparation and realization of Taekwon-do autumn camp for intermediate and advanced members of Pilsen club. The introduction is dedicated to the martial art of Taekwon-do, what it means, how it began and its competition form. Then there is mentioned, how this martial art came to Pilsen and the current state of the Pilsen club. In the theoretical part the thesis deals with the marketing materials for the planning and implementation of sports events, sports management and project evaluation by questionnaire. Chapter Camp preparation is directed at planning and subsequently the actual implementation of the autumn camp for the Taekwon-do students. The conclusion of the work together with the evaluation of events by surveys points at the shortcomings, or conversely at the positives of this camp.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP (1).pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VYZRAL VP.pdfPosudek vedoucího práce631,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VYZRAL OP.pdfPosudek oponenta práce156,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VYZRAL.pdfPrůběh obhajoby práce57,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12060

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.