Title: Zařazení metody plyometrie do tréninkového procesu fotbalistů ve věku od 8 do 12 let
Other Titles: Classification methods plyometrie in the training process footballers aged 8 to 12 years
Authors: Hudec, Josef
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12091
Keywords: metoda plyometrie;tréninkový proces fotbalistů;kategorie mladších žáků;testy
Keywords in different language: plyometrics method;training process of football players;categories of the younger pupils;tests
Abstract: V práci jsou uvedeny teoretické poznatky o mladším školním věku, pohybových schopnostech a plyometrii. V praktické části charakterizuji zkoumané výběry a uvádím jak probíhalo vstupní a výstupní měření u zkoumaných výběrů. Dále získaná data porovnávám a vyhodnocuji.Cílem práce je zjistit, zda bude mít zařazení plyometrických cvičení v zimním přípravném období mladých fotbalistů za následek zlepšení jejich motorické výkonnosti v oblasti explozivních silových schopností během sedmitýdenního cyklu, či nikoliv.
Abstract in different language: The work presents the theoretical knowledge of early school age , motor skills and plyometrics method. The practical part describes the examined selections and introduce how conducted the input and output measurements of the examined samples. Next, we compare and evaluate the obtained data. The purpose of work is to determine whether it will be the inclusion of plyometric exercise in the winter preparation period resulted in young footballers improve their motor performance in explosive power abilities during seven weeks or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Josef Hudec BP.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
HUDEC VP.pdfPosudek vedoucího práce117,92 kBAdobe PDFView/Open
HUDEC OP.pdfPosudek oponenta práce182,1 kBAdobe PDFView/Open
HUDEC.pdfPrůběh obhajoby práce55,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.