Diplomové práce / Theses (KMO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 339
Simetová, Jana
Využití copywritingu při prodeji na internetu

The master's thesis is focused on copywriting as a tool used by e-shops to sell on the Internet. The thesis is composed of theoretical and practical parts. The theory first discusses SEO copywriting and analyses what influences the display of an e-shop in search engines,&#...

Lafatová, Kateřina
Výzkum vybraného aspektu hodnoty pro zákazníka ve veřejné dopravě

The submitted thesis deals with the analysis of customer values in public transport. The first part of the thesis defines the theoretical foundations regarding values, satisfaction, quality, and loyalty, as well as their measurement. The practical part focuses on the company České dráhy...

Fidlerová, Eliška
Mystery Shopping v oblasti pojišťovnictví

High-quality customer service is one of the most crucial factors influencing a long-term and lasting relationship between a customer and a company. One of the methods for assessing the quality of this service is the Mystery Shopping method. This method allows us to verify the&...

Dryáková, Kristýna
Udržitelnost a odpovědnost v marketingu destinace Mariánské Lázně

This thesis focuses on the topic of sustainability and responsibility in the marketing of the destination Mariánské Lázně. Its main goal is to identify visitor segments in terms of visit frequency that will contribute to the sustainable development of this destination. Based on an&...

Treglerová, Barbora
Podnikání ve venkovském maloobchodě

The Master´s thesis deals with entrepreneurship in rural municipalities. The first chapters focus on the definitions of retail and rural. The second part deals with the questionnaire survey.

Ondráček, Jan
Problémy a strategie maloobchodu ve venkovských obcích

The Master's Thesis thesis deals with the issue of purchasing food products in rural municipalities. Part of the work is an analysis of the opinions of the residents of the researched area. Furthermore, the work examines opinions on this issue from the point of view o...

Taušek, Štěpán
Marketingová komunikace vybrané univerzity směrem k potencionálním uchazečům o studium

The topic of the thesis deals with the marketing communication of the University of West Bohemia in Pilsen (UWB) towards potential applicants for study. Theoretical background of this issue is presented, such as the concept of marketing communication, customer specifics and communication...

Kraus, Tomáš
Analýza spokojenosti zákazníků vybrané banky s internetovým bankovnictvím

This presented diploma thesis is focused on the analysis of customer satisfaction in Komerční banka, a.s. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains three chapters. The first deals with the banks themselves, the second chapter is ...

Zárubová, Aneta
Obchodní model předplatného

The diploma thesis deals with the subscription business model and its use by generation Y. The focus group method was used in the research, which made it possible to obtain the views and experiences of representatives of this generation. The aim of the thesis is to f...

Rozum, Jan
Analýza vnitropodnikových operací s materiálem se zaměřením na zpětnou sledovatelnost dodávek komponent

In this thesis the author addresses the issue of streamlining logistics processes within the Automotive manufacturing company. The thesis first presents theoretical knowledge for later practical analysis of logistics processes and warehousing in the company. Then, the company is briefly character...

Strejcová, Veronika
Marketingová komunikace vybraného podniku

The topic of the presented work is marketing communication of the selected company, which is Plzeňský Prazdroj, a. s. The main goal of the work is to use suitable methods to analyze the company's marketing communication, to evaluate the knowledge, which was gained and to&#...

Šrámková, Veronika
Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu

The Masters's Thesis presents the information and communication technologies in tourism. The essential distribution channel is the Internet. The most well-known Internet service offered is websites. Websites are an important medium for presenting destinations. Websites can be evaluated using crite...

Halamová, Dominika
Emoce v marketingu destinace cestovního ruchu

This thesis deals with emotions in tourism destination marketing and focuses on logo, visual identity, and their importance. The thesis consists of a theoretical and an empirical part. In the theoretical part, the basic concepts of tourism destination marketing, destination branding, emotion...

Šobrová, Linda
Externí personální marketing

The aim of the thesis is to obtain information about the current personnel marketing and its analysis in Skupina ČEZ a. s., to analyze possible problems and propose appropriate solutions, or to give suggestions for its improvement. The thesis is divided into two&...

Vacková, Tereza
Dostupnost služeb maloobchodu v malých obcích ve vybrané lokalitě v ČR

The Master's Thesis focuses on the issue of accessibility of retail services in small villages, specifically in the villages of Volduchy, Svojkovice and Hůrky. For small villages, a retail store is an important factor that influences the quality of life for local residents. The...

Matějková, Denisa
Kvalita destinace a její vliv na spokojenost a loajalitu návštěvníků

The thesis focuses on the satisfaction and loyalty of visitors in the Český Krumlov region. It investigates whether selected destination quality factors influence overall visitor satisfaction and clarifies the relationship between overall satisfaction and revisiting the area and overall satisfaction&#...

Voves, Jan
Aplikace vybraných principů behaviorální ekonomiky ve stravovacím zařízení

The main aim of the master's thesis was to apply the principles of behavioural economics to the environment of a real catering facility. The theoretical part discusses consumer behaviour and the behavioural economics approach, focusing on the issues of choice architecture and nudge....

Teřlová, Kateřina
Komparace komunikace vybraných značek na sociální síti

This thesis investigates and compares the marketing communication strategies that businesses use on social media. The study has selected specific housing facilities based on the following criteria: a small four-star hotel situated in the Czech Republic that actively uses Facebook and Instagr...

Vyhnalová, Petra
Logistika vybrané firmy

The aim of this thesis is to analyze the current situation of the selected company ZF Staňkov s.r.o. and to define a suitable proposal for future measures that will improve the company's position in the logistics chain. The company ZF Staňkov is engaged in the product...

Nesnídalová, Eliška
Návrh optimalizace procesu onboardingu ve vybraném podniku

The diploma thesis deals with the topic of onboarding, specifically the proposal to optimize the onboarding process in a selected company. The main goal of this work is to describe the set onboarding process, to find out how it is perceived by the employees of the pr...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 339