Název: Automatizovaná validace prostorových dat informačního systému Heracleum
Další názvy: Automatic validation of spatial data in the Heracleum information system
Autoři: Brunclíková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Janečka, Karel
Oponent: Šuba, Radan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12110
Klíčová slova: Topologie;validace dat;IS Heracleum;QGIS;PostGIS
Klíčová slova v dalším jazyce: Topology;validation of data;IS Heracleum;QGIS;PostGIS
Abstrakt: Tato práce je věnována problematice topologické čistoty prostorových dat informačního systému Heracleum. Nejdříve popisuje informační systém Heracleum a data použitá pro tuto práci. Dále vysvětluje pojem topologie a následně pomocí dvou open source programů kontroluje topologickou čistotu dat. Těžištěm práce jsou dva vytvořené manuály pro kontrolu topologie dat.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is devoted to the problematics of the topological cleanliness of data of the information system Heracleum. At first the thesis describes the information system Heracleum and the data that I have used for writing this thesis. Then, the thesis explains the concept of the topology and it analyses the topological cleanliness of the data by using two open source programs. The main content of this thesis are two created manuals for the control of the topology of the data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Automatizovana validace prostorovych dat informacniho systemu Heracleum.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Brunclikova.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Brunclikova.pdfPosudek oponenta práce158,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PR_Brunclikova.pdfPrůběh obhajoby práce58,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12110

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.