Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman, Jiří
dc.contributor.authorBednárová, Pavlína
dc.contributor.refereeHradecká, Martina
dc.date.accepted2014-06-11
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:43Z-
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:43Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier51323
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12123
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je přiblížení živnostenského podnikání a činnosti Živnostenských úřadů v České republice široké veřejnosti a v neposlední řadě stanovení počtu pracovníků živnostenských úřadů. Nejprve se autorka zmínila o charakteristice a historii živnostenského podnikání. V další části provedla analýzu vývoje živnostenských úřadů a vývoje živnostenského podnikání. Kde došla k závěru, že současná úprava živnostenského zákona navazuje svou filosofií a zásadami úpravy na živnostenské právo, které platilo před rokem 1948. Živnostenský zákon se tak v mnohém podobá živnostenskému řádu, který platil před více jak sto lety. Dále se autorka věnovala charakteristice současného stavu živnostenského podnikání a obecních živnostenských úřadů. Jejich opodstatněnosti v naší soustavě státní správy v čemž byla nápomocná SWOT analýza restrukturalizace živnostenských úřadů. Na základě sumarizačních průzkumů byl stanoven optimální počet zaměstnanců Obecních živnostenských úřadů Ústeckého kraje. Z tohoto průzkumu je zřejmé, že nynější situace je nesourodá a některé úřady jsou zcela zatíženy a jiné nevytíženy.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51323-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectživnostenské úřadycs
dc.subjectrestrukturalizacecs
dc.titleObecní živnostenské úřady v České republicecs
dc.title.alternativeMunicipal licensing offices in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of the thesis is the approach of trade and activities of trade offices in the Czech Republic to the general public and, ultimately, determine the number of trade licensing offices. First , the author mentioned about the characteristics and history of trading. In the next section analyzed the development of trade offices and the development of small businesses. Where concluded that the current regulation of trade law follows its philosophy and principles of adjustment to trade law , which applied before 1948. The Small Business Act are so many similarities with the Trade Licensing Regulations, which paid more than a hundred years ago. Furthermore , the author focused on the characteristics of the current state of trade and local trade offices . The merits of our system of government in which she was instrumental SWOT analysis of the restructuring of trade offices . On the basis of summarizing research was determining the optimum number of employees in general trade offices Ústí Region. From this survey it is clear that the current situation is heterogeneous and some offices are fully loaded and the other APs .en
dc.subject.translatedbusinessen
dc.subject.translatedtrade officesen
dc.subject.translatedrestructuringen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bednarova PDF.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Bednarova P. - V.PDFPosudek vedoucího práce568,93 kBAdobe PDFView/Open
Bednarova P. - O.PDFPosudek oponenta práce576,72 kBAdobe PDFView/Open
Bednarova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce186,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.