Název: Exekuce správních rozhodnutí
Další názvy: Execution of administrative decisions
Autoři: Vodrážková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kopecký, Martin
Oponent: Kuchynka, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12216
Klíčová slova: exekuce;výkon rozhodnutí;správní exekuce;soudní exekuce;daňová exekuce;exekuční titul;exekuční orgán;střet exekucí
Klíčová slova v dalším jazyce: distraint;enforcement of decision;administrative distraint;judicial distraint;tax distraint;enforceable title;authority of execution;conflict of distraints
Abstrakt: Má kvalifikační práce se zabývá jednotlivými druhy exekuce - hlavně správními, soudními a také daňovými. Ve své práci rozebírám právní úpravu a prameny, kterými jsou tyto exekuce upraveny. Zkoumám podmínky, jejichž přítomnost je třeba k nařízení exekuce a dále popisuji průběh exekučního řízení. V samotném závěru práce rozebírám střet exekucí, kterému nelze úplně předejít a snažím se o porovnání základních rozdílů mezi uvedenými exekucemi.
Abstrakt v dalším jazyce: My theses deals with different types of distraints - principally administrative, judicial and also tax distraints. In my work I analyze legislation and law, which are regulated by distraints. I am examining the conditions whose presence is necessary for the application distraint and describe the course of enforcement proceedings. In the itself conclusion I analyze the conflict of distraints which cannot avoid this and I'm trying to compare the fundamental differences between the distraints.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
R11B0118P.pdfPlný text práce628,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Vodrazkova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce403,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Vodrazkova-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Vodrazkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce537,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12216

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.