Title: Populační algoritmy a jejich uplatnění pro segmentaci obrazu
Other Titles: Populationary algorithms and their application to image segmentation
Authors: Jedlička, Pavel
Advisor: Ryba, Tomáš
Referee: Jiřík, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12343
Keywords: Segmentace obrazu;genetický algoritmus;umělá inteligence;zpracování obrazu;superpixel;benchmark;DICOM.
Keywords in different language: Image segmentation;genetic algorithm;artificial intelligence;image processing;superpixel;benchmark;DICOM.
Abstract: Vzhledem ke schopnosti živých organizmů přežívat řadu let a přizpůsobovat se okolním podmínkám, je mechanizmus evoluce inspirací pro vytvoření genetického algoritmu. Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití genetického algoritmu pro segmentaci digitálních obrazových dat, vhodným způsobem tento algoritmus naimplementovat a vytvořit nástroje pro jeho testování. Dále pak prozkoumat možné volby parametrů algoritmu a porovnat kvalitu výsledků s jinými segmentačními metodami na různých obrazových datech.
Abstract in different language: In consideration of living organisms' ability to endure for years, and their ability to adapt to surrounding environment, the mechanism of evolution is the inspiration for creating a new genetic algorithm. The goal of this thesis is to examine possibilities of genetic algorithm application for segmentation of digital image data, implementation of this algorithm, and to create tools for its testing. The next goal is to examine possible choices of algorithm's parameters, and to compare quality of the results with other segmentation methods within various image data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
Jedlicka-v.pdfPosudek vedoucího práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
Jedlicka-o.pdfPosudek oponenta práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Jedlicka-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.