Název: Problematika pozdně paleolitického a mezolitického osídlení Čech a Bavorska
Další názvy: The Issue of Upper Palaeolithic and Mesolithic Settlement Strategies in the Area of Bohemia and Bavaria
Autoři: Vokounová Franzeová, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Oliva, Martin
Oponent: Kuna, Martin
Neustupný, Evžen
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12349
Klíčová slova: pozdní paleolit;mezolit;sídelní strategie;Čechy;Bavorsko;geografické informační systémy;etnoarcheologie
Klíčová slova v dalším jazyce: late palaeolithic;mesolithic;settlement strategy;Bohemia;Bavaria;GIS;ethnoarchaeology
Abstrakt: Disertační práce se zabývá vyhodnocením sídelních strategií pozdně paleolitických a mezolitických lokalit na území Čech a na vybraném území Bavorska, resp. na území Dolního Bavorska a Horní Falce. Součástí práce je rovněž katalog evidovaných lokalit. Sídelní strategie jsou hodnoceny také na základě vytvořených predikčních map v prostředí GIS, jejichž platnost je následně zkoumána pomocí povrchových sběrů na zvolených územích Tachovska, Eschlkam a Neukirchen beim Heiligen Blut. V závěru práce je rovněž krátký etnoarcheologický exkurz k domorodým lovcům a sběračům v Austrálii.
Abstrakt v dalším jazyce: The PhD thesis is focused on evaluation of settlement strategies of Upper Palaeolithic and Mesolithic sites at the area of Bohemia and selected parts of Bavaria (Oberpfalz and Niederbayern). The part of this thesis is also the list of registered sites. Settlement strategies are evaluated also at the basis of created predictive maps. Mentioned maps were generated by using ArcGIS Desktop Software. The validity of created predictive maps is tested by using surface collection at the area of Tachov district in Bohemia and Eschlkam and Neukirchen Beim Heiligen Blut in Bavaria. At the end of the thesis is brief ethno-archaeological excursion to the Aboriginal hunter-gatherer in Australia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DISERTACE.pdfPlný text práce97,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2014_Vokounova_Franzeova_posudek_MK.pdfPosudek vedoucího práce110,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokounova_op_Neustupny.pdfPosudek oponenta práce50,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Vokounova.PDFPrůběh obhajoby práce46,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12349

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.