Název: Archeologie konfliktních areálů 15. století
Další názvy: Conflict archaeology of sites in Bohemia in the 15th century
Autoři: Koscelník, Petr
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Krajíc, Rudolf
Meduna, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12350
Klíčová slova: archeologie konfliktů;bojiště;husitské války;křížové výpravy;obléhání hradu
Klíčová slova v dalším jazyce: conflicts archaeology;battlefield;hussite wars;crusades;castle siege
Abstrakt: Práce se zabývá archeologií středověkých bojišť a obléháním hradů v průběhu husitských válek. Na dvou příkladových studiích jsou sledovány archeologické vlastnosti, které vypovídají o průběhu konfliktu. Výsledky jsou konfrontovány s písemnými prameny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aiming to archaeology of the battlefields and sieges during the Hussite wars. There are observing archaeological properties which reveals about the process of the conflict at two case studies. The results are comparing with written sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koscelnik Archeologie konflliktnich arealu.pdfPlný text práce15,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koscelnik_op_Krajic.pdfPosudek vedoucího práce779,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koscelnik-op-Meduna.pdfPosudek oponenta práce402,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Koscelnik.PDFPrůběh obhajoby práce48,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.