Title: Modelování rizik v elektrotechnické výrobě
Other Titles: Risk modeling in electrical engineering production
Authors: Matýsová, Veronika
Advisor: Tupa, Jiří
Referee: Steiner, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12374
Keywords: analýza rizik;deska plošných spojů;modelování rizik;risk management;pájení plošného spoje;proces;riziko;výroba
Keywords in different language: manufacturing process;printed circuit board;risk management;risk;risk analysis;risk modeling;soldering
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá modelováním rizik v elektrotechnické výrobě. V práci jsou popsány vybrané metody a nástroje pro analýzu rizik. V případové studii jsou vytvořené některé analýzy rizik a modely rizik pro malý výrobní podnik. Tento podnik se zabývá výrobou a osazováním desek plošných spojů.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on risk modeling in electrical engineering production. The thesis describes the methods and instruments in the risk analysis. In the case study are some risk analysis and risk models for a small manufacturing company. This company deals with the production and planting of printed circuit boards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_MATYSOVA-2-original-final.pdfPlný text práce837,66 kBAdobe PDFView/Open
058614_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,68 kBAdobe PDFView/Open
058614_oponent.pdfPosudek oponenta práce430,09 kBAdobe PDFView/Open
058614_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce269,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.