Title: Optimalizace logistického toku v elektrotechnické firmě Murr CZ s.r.o.
Other Titles: Optimization of Logistic Flow in the Electrical Engineering Company Murr CZ
Authors: Netrh, Ladislav
Advisor: Soukup, Radek
Referee: Balous, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12385
Keywords: optimalizace;logistika;materiálový tok;logistický řetězec;pasivní prvky logistických systémů;identifikace pasivních prvků v logistických řetězcích;štíhlá výroba;plýtvání;Kaizen;just in time;kanban;5s;Jidoka;poka-yoke
Keywords in different language: optimization;logistics;material flow;logistics chain;passive elements of logistics systems;identification of passive elements in logistics systems;lean manufacturing;waste;Kaizen;just in time;kanban;5s;Jidoka;poka-yoke
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci logistického toku v elektrotechnické firmě Murr CZ s.r.o. v reálném pracovním prostředí. V teoretické části jsou popsány principy štíhlé výroby, logistiky a optimalizace. Včetně jejich základních nástrojů a metod. V praktické části diplomové práce je představen elektrotechnický podnik Murr CZ s.r.o., ve kterém byl zmapován stav logistického toku, na jehož základě byla navržena opatření pro jeho optimalizaci. V závěru práce byl navržen způsob implementace navržených opatření v rámci daného podniku.
Abstract in different language: The Master thesis is focused on the optimization of the logistic flow in the electrical engineering company Murr CZ s.r.o. in a real work environment. The theoretical part deals with the description of the lean manufacturing, the logistics and the optimization. In this part, it is also included the summary of the basic tools and methods used in the field of lean manufacturing and logistics. In the practical part of the thesis, the electrical company Murr CZ s.r.o. is represented. The current state of the logistic flow was mapped and analyzed in this company. The logistic flow was optimized based on the conducted analysis and corrective measures were proposed. The implementation of the proposed corrective measures in the Murr company was suggested in the last part of thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Ladislav_Netrh.pdfPlný text práce6,39 MBAdobe PDFView/Open
058626_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce453,9 kBAdobe PDFView/Open
058626_oponent.pdfPosudek oponenta práce487,07 kBAdobe PDFView/Open
058626_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.