Title: Strategické plánování a řízení elektrotechnického podniku
Other Titles: Strategy planinig and management of electrical engineering company
Authors: Zelenka, Daniel
Advisor: Tupa, Jiří
Referee: Řeřicha, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12396
Keywords: strategie;analýza okolí podniku;analýza konkurence;balanced scorecard;management vztahu se zákazníky;konkurence
Keywords in different language: strategy;analysis of business environment;competition analysis;balanced scorecard;customer relationship management;competition
Abstract: Předmětem diplomové práce je vyjasnit pojmy strategické plánování a řízení elektrotechnického podniku, důležitost mít zavedenou správnou firemní strategii a analyzovat vnější a vnitřní okolí podniku. V další části diplomové práce jsou uvedeny některé metody používané pro strategické plánování a řízení podniku, přičemž je kladen důraz na analýzu konkurentů. V praktické části je zpracována případová studie zavádění vybraných metod z teoretické části v elektrotechnickém podniku, je provedena analýza vnějšího a vnitřního okolí podniku, přičemž důraz je kladen na použití systému Net Promoter Score a podrobnou analýzu vybraného konkurenta v elektroprůmyslu. Dále je v přiloženém excel souboru vypracován návod a příklad použití nástroje Balanced Scorecard.
Abstract in different language: Subject of the master thesis is to clarify the concepts of strategic planning and management of electrotechnical company, the importance of having established correct corporate strategy and analyze external and internal environment of the company. The next part of the thesis describes some of the methods used for the strategic planning and management, with emphasis placed on analyzing competitors. In the practical part of the master thesis is developed case study of the implementation of selected methods from the theoretical part of the electrical engineering company, next there is prepared analysis of internal and external environment of the company, with an emphasis on using the Net Promoter Score and detailed analysis of a competitor in the electrical industry. Furthermore in the attached excel file, there is the instruction and example of using the Balanced Scorecard instrument.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zelenka_Daniel.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
058638_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,51 kBAdobe PDFView/Open
058638_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,69 kBAdobe PDFView/Open
058638_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce236,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.