Název: Termomechanická měření v technologii laserového vrtání otvorů
Další názvy: Thermo-mechanical measurement in laser hole-drilling technology
Autoři: Navrátil, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Steiner, František
Honner, Milan
Oponent: Švantner, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12398
Klíčová slova: laser;vrtání;termomechanika;měření;3D mikroskop;tenzometr;zbytkové napětí;HDRSM;IR;optimalizace;ocel;křemík;mosaz
Klíčová slova v dalším jazyce: laser;drilling;thermomechanics;measurement;3D microscopy;strain gauge;residual stress;HDRSM;IR;optimization;steel;silicon;brass
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na termomechanická měření v technologii laserového vrtání otvorů. Teoreticky jsou popsány možnosti odvrtávání materiálu klasickými metodami a laserem a parametry důležité pro laserové odvrtávání. a dále jsou obsaženy kapitoly, které se týkají zbytkových napětí, jejich zjišťování a termovizního měření. V práci jsou optimalizovány parametry nastavení laseru pro odvrtávání oceli, křemíku a mosazi. Pro ocel je porovnáno odvrtávání laserem a vysokorychlostní odvrtávání frézou a zjišťována možnost použití laserové odvrtávací metody pro měření zbytkových napětí odvrtávací metodou. Je vyhodnocováno ovlivnění materiálu z hlediska deformací, tepelného ovlivnění a je provedeno vyhodnocení tvaru otvorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents the thermo-mechanical measurement in laser hole-drilling technology. The classic and laser hole-drilling technologies and the laser drilling parameters are described. The chapters which discuss the residual stresses and their discovering and thermo vision technology are also included. The optimization of the laser drilling parameters is made for three materials silicon, brass and steel. For the steel material there is a comparison between laser drilling and high speed drilling by a cutter. The hole drilling residual stress measurement method application is discussed for using the laser beam. The mechanical stress and thermal influence of the two drilling technologies on the steel material is evaluated. The quality of the shape of the holes is also evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Navratil_elektronicka.pdfPlný text práce6,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058640_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058640_oponent.pdfPosudek oponenta práce655,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058640_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12398

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.