Název: Převodovka pro pohon dvojkolí regionálního vozidla s elektrickým pohonem
Další názvy: Gearbox for a Wheelset Drive of a Regional EMUs
Autoři: Macher, Petr
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Krátký, Jaroslav
Oponent: Říha, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12507
Klíčová slova: hnací hřídel;náprava;svařenec;labyrint;dvojkolí;plech
Klíčová slova v dalším jazyce: drive shaft;axle;weldment;labyrinth;wheelset;sheet
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout konstrukční návrh převodovky pro regionální jednotku (vozidlo) s elektrickým motorem. Nejprve je potřeba zanalyzovat přehled možností řešení, vybrat z nich vhodnou variantu, následně provést pevnostní výpočet ozubených kol a na závěr nakreslit výkres sestavy převodovky s důrazem na řešení těsnění.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to suggest a design proposal of gearbox for a regional unit (a vehicle) with an electric engine. Firstly, it is necessary to analyse an overview of possibilities of solutions and choose from them the suitable option. Subsequently, it is crucial to make a cogged wheels strength calculation and in conclusion, to draw a design of gearbox composition and to emphasize the solution of gasket.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_PETR_MACHER.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macher.pdfPosudek vedoucího práce745,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Macher.pdfPosudek oponenta práce865,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macher.pdf(1).pdfPrůběh obhajoby práce263,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12507

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.