Title: Mystery shopping v kavárnách
Other Titles: Mystery shopping at Coffee Shops
Authors: Lišková, Tereza
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12601
Keywords: marketingový výzkum;metoda mystery shopping;kavárny
Keywords in different language: marketing research;mystery shopping method;coffee shops
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá realizací marketingového výzkumu pomocí metody mystery shopping. Provedený výzkum touto metodou se zaměřuje na kvalitu poskytnutých služeb zákazníkům v kavárenském prostředí. V první kapitole práce je sepsán teoretický úvod do řešené problematiky, kde je objasněn termín marketingový výzkum a samotná metoda mystery shopping. Druhá kapitola obsahuje představení zvolených kaváren, ve kterých byl mystery shopping prováděn. Šetření probíhalo v kavárně a cukrárně Mléčná v Klatovech a v Caffé Čokoláda v Horažďovicích. Jednotlivé fáze realizace výzkumu pomocí metody mystery shoping jsou podrobně popsány ve třetí kapitole, kde se také nachází samotné vyhodnocení. Ze získaných informací z výzkumu je sestaveno ve čtvrté kapitole doporučení ke zlepšení zjištěných nedostatků a k podpoření silných stránek firmy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aiming at the methodology of marketing research called Mystery shopping. This methodology was applied to evaluate the quality of service and customer care in the coffee environment. The first chapter of the thesis describes the theory about topics marketing research and mystery shopping itself. In the second part of the thesis there is introduction of chosen coffeehouses where mystery shopping took place. The research was done in coffeehouse Mléčná in Klatovy and Caffé čokoláda in Horažďovice. Each phase of the research project using the mystery shopping is described in detail in the third chapter as well as the result of the research. In fourth chapter there are recommendations to improve the quality of service and customer care based on the result of mystery shopping research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Liskova_Tereza.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Liskova_V.pdfPosudek vedoucího práce546,25 kBAdobe PDFView/Open
Liskova_O.pdfPosudek oponenta práce622,69 kBAdobe PDFView/Open
Liskova_P.pdfPrůběh obhajoby práce182,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.