Název: Nalezení nového segmentu zákazníků pro firmu Zahradnictví Hrdlička
Další názvy: Finding a new customer segment for company gardening Hrdlička
Autoři: Lukešová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12631
Klíčová slova: marketing;marketingová komunikace;segmentace trhu;zákazníci
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing communication;market segmentation;customer
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je nalezení nového segmentu zákazníků pro firmu Zahradnictví Hrdlička, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část charakterizuje marketingovou komunikaci, segmentaci trhu a výběr cílového trhu. Praktická část analyzuje proces segmentace trhu a cílové skupiny. Praktická část práce je doplněna důležitými tabulkami a grafy, které ilustrují zkoumanou problematiku. Na základě výsledků jsem uvedla určitá doporučení firmě.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is Finding a new customer segment for company gardening Hrdlička, s.r.o. The paper is divided into two parts. The theoretical part describes marketing communication, market segmentation and target market selection. The practical part analyzes the proces od market segmentation and target groups. The practical part is supplemented by relevant tables and graphs that illustrate the explored issues. Based on the result I have made some recommnedations to a company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lukesova.Tereza.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukesova T. - V.PDFPosudek vedoucího práce553,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukesova T. - O.PDFPosudek oponenta práce573,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukesova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce193,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12631

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.