Title: Nalezení nového segmentu zákazníků pro firmu Zahradnictví Hrdlička
Other Titles: Finding a new customer segment for company gardening Hrdlička
Authors: Lukešová, Tereza
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12631
Keywords: marketing;marketingová komunikace;segmentace trhu;zákazníci
Keywords in different language: marketing;marketing communication;market segmentation;customer
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je nalezení nového segmentu zákazníků pro firmu Zahradnictví Hrdlička, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část charakterizuje marketingovou komunikaci, segmentaci trhu a výběr cílového trhu. Praktická část analyzuje proces segmentace trhu a cílové skupiny. Praktická část práce je doplněna důležitými tabulkami a grafy, které ilustrují zkoumanou problematiku. Na základě výsledků jsem uvedla určitá doporučení firmě.
Abstract in different language: The subject of this thesis is Finding a new customer segment for company gardening Hrdlička, s.r.o. The paper is divided into two parts. The theoretical part describes marketing communication, market segmentation and target market selection. The practical part analyzes the proces od market segmentation and target groups. The practical part is supplemented by relevant tables and graphs that illustrate the explored issues. Based on the result I have made some recommnedations to a company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukesova.Tereza.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
Lukesova T. - V.PDFPosudek vedoucího práce553,5 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova T. - O.PDFPosudek oponenta práce573,93 kBAdobe PDFView/Open
Lukesova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce193,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.