Title: Postoj českých spotřebitelů ke zdravému životnímu stylu
Other Titles: The Czech Attitude Towards a Healthy Lifestyle
Authors: Vachalíková, Eva
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12634
Keywords: marketing;zákazník;zdravý životní styl;marketingový mix;marketingový výzkum;dotazník
Keywords in different language: marketing;customer;healthy lifestyle;marketing mix;marketing research;questionnaire
Abstract: Předložená práce je zaměřena na téma ,,Postoj českých spotřebitelů ke zdravému životnímu stylu.'' Cílem práce bylo zhodnotit postoj českých spotřebitelů a výsledky výzkumu porovnat se zjištěnými aktuálními trendy v oblasti zdravé výživy. V teoretické části jsem se zaměřila na pojmy jako je marketing, chování zákazníků, marketingový a komunikační mix a marketingový výzkum, včetně všech jeho složek. V praktické části jsem na základě dotazníkové metody zjistila postoj českých spotřebitelů ke zdravému životnímu stylu. Výsledky mého výzkumu jsem vyhodnotila a porovnala se zjištěnými aktuálními trendy. Praktická část je doplněna důležitými tabulkami a grafy, které ilustrují zkoumanou problematiku. Na základě výsledků jsem uvedla určitá doporučení konkrétní prodejně.
Abstract in different language: The project is focused on ''The Czech Attitude Towards a Healthy Lifestyle.'' The aim of the study was to assess the attitude of Czech consumers and to research and combine the results with the identified current trends in the field of nutrition. In the theoretical part I focused on concepts such as marketing, customer behaviour, communication and marketing research, including all its components. In the practical part based on a customer survey I have found the Czech consumers attitude towards a healthy lifestyle. I analysed the results of my research, and compared it with the observed current trends. The practical part is supported by relevant spreadsheets and graphs that illustrate the key issues. Based on the results I have made some recommendations to a particular store.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vachalikova.Eva.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Vachalikova E. - V.PDFPosudek vedoucího práce575,08 kBAdobe PDFView/Open
Vachalikova E. - O.PDFPosudek oponenta práce578,38 kBAdobe PDFView/Open
Vachalikova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce292,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.