Název: Postoj českých spotřebitelů ke zdravému životnímu stylu
Další názvy: The Czech Attitude Towards a Healthy Lifestyle
Autoři: Vachalíková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12634
Klíčová slova: marketing;zákazník;zdravý životní styl;marketingový mix;marketingový výzkum;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;customer;healthy lifestyle;marketing mix;marketing research;questionnaire
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na téma ,,Postoj českých spotřebitelů ke zdravému životnímu stylu.'' Cílem práce bylo zhodnotit postoj českých spotřebitelů a výsledky výzkumu porovnat se zjištěnými aktuálními trendy v oblasti zdravé výživy. V teoretické části jsem se zaměřila na pojmy jako je marketing, chování zákazníků, marketingový a komunikační mix a marketingový výzkum, včetně všech jeho složek. V praktické části jsem na základě dotazníkové metody zjistila postoj českých spotřebitelů ke zdravému životnímu stylu. Výsledky mého výzkumu jsem vyhodnotila a porovnala se zjištěnými aktuálními trendy. Praktická část je doplněna důležitými tabulkami a grafy, které ilustrují zkoumanou problematiku. Na základě výsledků jsem uvedla určitá doporučení konkrétní prodejně.
Abstrakt v dalším jazyce: The project is focused on ''The Czech Attitude Towards a Healthy Lifestyle.'' The aim of the study was to assess the attitude of Czech consumers and to research and combine the results with the identified current trends in the field of nutrition. In the theoretical part I focused on concepts such as marketing, customer behaviour, communication and marketing research, including all its components. In the practical part based on a customer survey I have found the Czech consumers attitude towards a healthy lifestyle. I analysed the results of my research, and compared it with the observed current trends. The practical part is supported by relevant spreadsheets and graphs that illustrate the key issues. Based on the results I have made some recommendations to a particular store.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vachalikova.Eva.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalikova E. - V.PDFPosudek vedoucího práce575,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalikova E. - O.PDFPosudek oponenta práce578,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalikova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce292,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12634

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.