Title: Analýza marketingových činností sportovního klubu v Karlových Varech
Other Titles: Analysis of marketing activities of sport club in Karlovy Vary
Authors: Žajdlíková, Kamila
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12648
Keywords: marketing;marketingový mix;marketingový výzkum;sportovní klub
Keywords in different language: marketing;marketing examination;marketing mix;sport club
Abstract: Cílem této bakalářské práce "Analýza marketingových činností sportovního klubu v Karlových Varech" je analyzovat marketingové činnosti sportovního klubu SC Start Karlovy Vary a na základě výsledků analýzy navrhnout doporučení či zlepšení pro rozvoj tohoto klubu. Na základě dotazníkového šetření byl v této práci proveden marketingový výzkum. Tento výzkum pojednává o tom, jak jsou zákazníci spokojeni s nabízenými službami tohoto sportovního klubu. Práce je rozdělena celkem do 8 částí. První 4 části jsou zaměřeny na teoretický výklad a vymezení důležitých pojmů. Pátá část se zabývá charakteristikou sportovního klubu a jeho finanční situací. V šesté části je provedena marketingová situační analýza. V sedmé části je popsán marketingový mix sportovního klubu. V osmé části autorka navrhla možná doporučení a zlepšení pro rozvoj sportovního klubu.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis " The Analysis of marketing activities of sport club in Karlovy Vary" is to analyse marketing activities of the SC Start Karlovy Vary sport club and suggest enhancement tips and recommendations for further development of the club based on the given analysis results. These results were collected during marketing research conducted as public opinion poll and survey focusing on customers satisfaction with services being part of the current permanent offer of the club. Project has been divided into eight parts, while first four are theoretical explanation of the used technical terms, fifth is dedicated to the sport club characteristic outline and it's financial situation (financial statements) examination, sixth is describing project execution part of the situational marketing analysis, seventh is outlining sport club marketing mix and finally last eight part consists of optional suggestions and recommendations for future development of the club activities and services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zajdlikova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Zajdlikova K. - V.pdfPosudek vedoucího práce763,06 kBAdobe PDFView/Open
Zajdlikova K. - O.PDFPosudek oponenta práce735,62 kBAdobe PDFView/Open
Zajdlikova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce225,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.