Název: Analýza marketingových činností sportovního klubu v Karlových Varech
Další názvy: Analysis of marketing activities of sport club in Karlovy Vary
Autoři: Žajdlíková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12648
Klíčová slova: marketing;marketingový mix;marketingový výzkum;sportovní klub
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing examination;marketing mix;sport club
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce "Analýza marketingových činností sportovního klubu v Karlových Varech" je analyzovat marketingové činnosti sportovního klubu SC Start Karlovy Vary a na základě výsledků analýzy navrhnout doporučení či zlepšení pro rozvoj tohoto klubu. Na základě dotazníkového šetření byl v této práci proveden marketingový výzkum. Tento výzkum pojednává o tom, jak jsou zákazníci spokojeni s nabízenými službami tohoto sportovního klubu. Práce je rozdělena celkem do 8 částí. První 4 části jsou zaměřeny na teoretický výklad a vymezení důležitých pojmů. Pátá část se zabývá charakteristikou sportovního klubu a jeho finanční situací. V šesté části je provedena marketingová situační analýza. V sedmé části je popsán marketingový mix sportovního klubu. V osmé části autorka navrhla možná doporučení a zlepšení pro rozvoj sportovního klubu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this bachelor thesis " The Analysis of marketing activities of sport club in Karlovy Vary" is to analyse marketing activities of the SC Start Karlovy Vary sport club and suggest enhancement tips and recommendations for further development of the club based on the given analysis results. These results were collected during marketing research conducted as public opinion poll and survey focusing on customers satisfaction with services being part of the current permanent offer of the club. Project has been divided into eight parts, while first four are theoretical explanation of the used technical terms, fifth is dedicated to the sport club characteristic outline and it's financial situation (financial statements) examination, sixth is describing project execution part of the situational marketing analysis, seventh is outlining sport club marketing mix and finally last eight part consists of optional suggestions and recommendations for future development of the club activities and services.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zajdlikova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajdlikova K. - V.pdfPosudek vedoucího práce763,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajdlikova K. - O.PDFPosudek oponenta práce735,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajdlikova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce225,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12648

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.