Název: Návrh malé vodní elektrárny
Další názvy: Small hydro power plant design
Autoři: Schmidt, Filip
Vedoucí práce/školitel: Křenek, Vladimír
Křenek, Vladimír
Oponent: Konáš, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12658
Klíčová slova: malá vodní elektrárna;elektrárna;vodní turbína;turbína;hydraulická ztráta;MATLAB;životní prostředí;návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: small hydro power plant;power plant;water turbine;turbine;hydraulic loss;MATLAB;environment;profitability
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá postupnými úkony a s tím spojenými problémy při návrhu a výstavbě malé vodní elektrárny. Práce se zabývá oblastmi, které jsou pro investora nezbytné řešit pro úspěšnou realizaci. Dále obsahuje rešerši turbín, výpočet výkonu MVE, návrh variant a jejich ekonomické zhodnocení. Práce slouží jako hrubý návod pro případného zájemce o provoz podobné elektrárny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with necessary steps and attached problems during the Small hydro power plant design. The thesis concerns necessary fields for successful realization. It also contains research of the turbines, performance calculation, various designs and their economic summary. This thesis serves as a rough manual for a potential candidate to run similar power plant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska Prace - Schmidt 2014.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Schmidt - 2014.pdfPosudek vedoucího práce61,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Schmidt - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Schmidt-2014.pdfPrůběh obhajoby práce13,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12658

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.