Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřenek, Vladimírcs
dc.contributor.advisorKřenek, Vladimírcs
dc.contributor.authorSchmidt, Filipcs
dc.contributor.refereeKonáš, Petrcs
dc.date.accepted2014-08-27cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:56Z
dc.date.available2013-09-16cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:56Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-06-26cs
dc.identifier57509cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12658
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá postupnými úkony a s tím spojenými problémy při návrhu a výstavbě malé vodní elektrárny. Práce se zabývá oblastmi, které jsou pro investora nezbytné řešit pro úspěšnou realizaci. Dále obsahuje rešerši turbín, výpočet výkonu MVE, návrh variant a jejich ekonomické zhodnocení. Práce slouží jako hrubý návod pro případného zájemce o provoz podobné elektrárny.cs
dc.format56cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmalá vodní elektrárnacs
dc.subjectelektrárnacs
dc.subjectvodní turbínacs
dc.subjectturbínacs
dc.subjecthydraulická ztrátacs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectnávratnostcs
dc.titleNávrh malé vodní elektrárnycs
dc.title.alternativeSmall hydro power plant designen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with necessary steps and attached problems during the Small hydro power plant design. The thesis concerns necessary fields for successful realization. It also contains research of the turbines, performance calculation, various designs and their economic summary. This thesis serves as a rough manual for a potential candidate to run similar power plant.en
dc.subject.translatedsmall hydro power planten
dc.subject.translatedpower planten
dc.subject.translatedwater turbineen
dc.subject.translatedturbineen
dc.subject.translatedhydraulic lossen
dc.subject.translatedMATLABen
dc.subject.translatedenvironmenten
dc.subject.translatedprofitabilityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace - Schmidt 2014.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Schmidt - 2014.pdfPosudek vedoucího práce61,58 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Schmidt - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby BP Schmidt-2014.pdfPrůběh obhajoby práce13,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.