Title: Návrh malé vodní elektrárny
Other Titles: Small hydro power plant design
Authors: Schmidt, Filip
Advisor: Křenek, Vladimír
Křenek, Vladimír
Referee: Konáš, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12658
Keywords: malá vodní elektrárna;elektrárna;vodní turbína;turbína;hydraulická ztráta;MATLAB;životní prostředí;návratnost
Keywords in different language: small hydro power plant;power plant;water turbine;turbine;hydraulic loss;MATLAB;environment;profitability
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postupnými úkony a s tím spojenými problémy při návrhu a výstavbě malé vodní elektrárny. Práce se zabývá oblastmi, které jsou pro investora nezbytné řešit pro úspěšnou realizaci. Dále obsahuje rešerši turbín, výpočet výkonu MVE, návrh variant a jejich ekonomické zhodnocení. Práce slouží jako hrubý návod pro případného zájemce o provoz podobné elektrárny.
Abstract in different language: This thesis deals with necessary steps and attached problems during the Small hydro power plant design. The thesis concerns necessary fields for successful realization. It also contains research of the turbines, performance calculation, various designs and their economic summary. This thesis serves as a rough manual for a potential candidate to run similar power plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace - Schmidt 2014.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Schmidt - 2014.pdfPosudek vedoucího práce61,58 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Schmidt - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby BP Schmidt-2014.pdfPrůběh obhajoby práce13,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.