Název: Tepelné ztráty parního potrubí
Další názvy: Heat losses of steam pipeline
Autoři: Hurda, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Křenek, Vladimír
Hrubý, Jiří
Oponent: Klimko, Marek
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12661
Klíčová slova: tepelné ztráty;parovod;izolace;optimalizace;optimální tloušťka izolace;armatura
Klíčová slova v dalším jazyce: heat losses;steam pipeline;insulation;optimalization;optimal thickness of insulation;piping fittings
Abstrakt: Práce se zabývá materiály tepelných izolací vhodných pro obecná technická potrubí. Uvádí metody výpočtu tepelných ztrát parovodů při různých způsobech uložení potrubí. Jedním z cílů je sestavit program pro výpočet ekonomicky optimální tloušťky izolace. Studují se vlivy armatur a potrubních prvků na tepelné ztráty. Autor se pokouší sestavit metody pro výpočet těchto vlivů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with materials for piping thermal insulation for common purposes. Work includes description of methods for solving heat losses of steam pipeline depending on the piping's planting type. One of the goals is to build a program for computing of the optimal thickness of the insulation. The effect of piping equipment and fittings on heat losses has been investigated. Author is trying to create methods to solving these heat transfer problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Hurda - Tepelne ztraty parniho potrubi.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP-Hurda-2014.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Hurda - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Hurda-2014.pdfPrůběh obhajoby práce18,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12661

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.