Title: Tepelné ztráty parního potrubí
Other Titles: Heat losses of steam pipeline
Authors: Hurda, Lukáš
Advisor: Křenek, Vladimír
Hrubý, Jiří
Referee: Klimko, Marek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12661
Keywords: tepelné ztráty;parovod;izolace;optimalizace;optimální tloušťka izolace;armatura
Keywords in different language: heat losses;steam pipeline;insulation;optimalization;optimal thickness of insulation;piping fittings
Abstract: Práce se zabývá materiály tepelných izolací vhodných pro obecná technická potrubí. Uvádí metody výpočtu tepelných ztrát parovodů při různých způsobech uložení potrubí. Jedním z cílů je sestavit program pro výpočet ekonomicky optimální tloušťky izolace. Studují se vlivy armatur a potrubních prvků na tepelné ztráty. Autor se pokouší sestavit metody pro výpočet těchto vlivů.
Abstract in different language: This thesis deals with materials for piping thermal insulation for common purposes. Work includes description of methods for solving heat losses of steam pipeline depending on the piping's planting type. One of the goals is to build a program for computing of the optimal thickness of the insulation. The effect of piping equipment and fittings on heat losses has been investigated. Author is trying to create methods to solving these heat transfer problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Hurda - Tepelne ztraty parniho potrubi.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP-Hurda-2014.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordView/Open
Oponentni posudek BP Hurda - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby BP Hurda-2014.pdfPrůběh obhajoby práce18,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.