Title: Konstrukční řešení kinematiky mechanismu natáčení lopatek rotoru ventilátoru
Other Titles: Construction solution of kinematics mechanism of variable pitch rotor blades of the fan
Authors: Kortán, Pavel
Advisor: Štěch, Jaroslav
Horský, Karel
Referee: Gášpár, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12664
Keywords: ventilátor;regulace;natáčení lopatek;ANSYS
Keywords in different language: fan;control;variable pitch blades;ANSYS
Abstract: Bakalářská práce obsahuje přehled způsobů regulace ventilátorů za chodu. Jsou zde porovnány různé druhy mechanismů pro natáčení lopatek ventilátoru. V další části práce jsou uvedeny čtyři návrhy mechanismů, z nichž jeden je vybrán a zkonstruován. V poslední části práce je provedena pevnostní analýza jedné z komponent mechanismu.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains overview of how to control the fan. There are comparing different types of mechanisms for variable pitch fan blades. The next section describes four designs mechanisms, one of which is selected and constructed. In the last part is the strength analysis of one of the components of the mechanism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kortan_Pavel_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Kortan - 2014.pdfPosudek vedoucího práce36,61 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Kortan - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby BP Kortan-2014.pdfPrůběh obhajoby práce14,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.