Název: Konstrukční řešení kinematiky mechanismu natáčení lopatek\nl{}rotoru ventilátoru
Další názvy: Construction solution of kinematics mechanism of variable pitch rotor blades of the fan
Autoři: Kortán, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Štěch, Jaroslav
Horský, Karel
Oponent: Gášpár, Roman
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12664
Klíčová slova: ventilátor;regulace;natáčení lopatek;ANSYS
Klíčová slova v dalším jazyce: fan;control;variable pitch blades;ANSYS
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje přehled způsobů regulace ventilátorů za chodu. Jsou zde porovnány různé druhy mechanismů pro natáčení lopatek ventilátoru. V další části práce jsou uvedeny čtyři návrhy mechanismů, z nichž jeden je vybrán a zkonstruován. V poslední části práce je provedena pevnostní analýza jedné z komponent mechanismu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis contains overview of how to control the fan. There are comparing different types of mechanisms for variable pitch fan blades. The next section describes four designs mechanisms, one of which is selected and constructed. In the last part is the strength analysis of one of the components of the mechanism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kortan_Pavel_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Kortan - 2014.pdfPosudek vedoucího práce36,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Kortan - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Kortan-2014.pdfPrůběh obhajoby práce14,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.