Název: Návrh modelového zařízení pro měření ztrát při průchodu kapaliny mezi kulovými elementy
Další názvy: Proposal of model device for measuring the losses during the passage of liquid between spherical elements
Autoři: Müller, Patrik
Vedoucí práce/školitel: Valenta, Václav
Valenta, Václav
Oponent: Gášpár, Roman
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12666
Klíčová slova: palivové koule;PREX;tlaková ztráta;solný reaktor;sůl Flibe;TRISO
Klíčová slova v dalším jazyce: pebble bed;PREX;pressure drop;molten salt reactor;salt Flibe;TRISO
Abstrakt: Úvodem této práce je seznámení se s jadernými reaktory využívající jaderné palivo ve formě kulových článků. Další část je zaměřena na podobné experimenty a na způsob výměny paliva. Následuje teorie uspořádání kulových elementů a vztahy pro výpočet tlakové ztráty. Stejně důležitá je i teorie podobnosti a modelování na kterou navazuje samostatný návrh zařízení
Abstrakt v dalším jazyce: In the introductory part of this thesis, the reader is being introduced into the problem of nuclear reactors fueled by spheric cells. The next part is focused on similar experiments and on the way of fuel change. Then follows the theory of spheric elements' organization and relations and equations for the calculation of pressure loss. Equally important is also the theory of similarity and modeling which is related to the device design itself
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Muller - 2014.pdfPosudek vedoucího práce41,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Muller - 2014.docPosudek oponenta práce22 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Muller-2014.pdfPrůběh obhajoby práce16,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12666

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.