Název: Role mladšího sourozence v rodině, očekávání a vztahy
Další názvy: The role of younger siblings in the family, expectation and relationships
Autoři: Machová, Miluše
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Sitek, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12686
Klíčová slova: rodina;socializace;sourozenectví;sourozenecká role;genderová role;očekávání
Klíčová slova v dalším jazyce: family;socialization;sibling;sibling roles;gender roles;expectation
Abstrakt: Cílem mé práce bylo analyzovat roli mladšího sourozence v rodině a očekávání a vztahy týkající se této role. Má práce je kvalitativním výzkumem. Pracovala jsem s pěti participanty ve věku od 15-ti do 18-ti let. Jejich výběr jsem provedla na základě jejich genderu. Hlavní zjištění práce ukazují, že sourozenecké role jsou jedincům vštěpovány již v brzkém dětství, v rámci procesu socializace.Sourozenecké role jsou velmi důležité pro dětský rozvoj. Navíc se v práci ukázalo, že sourozenecké role ovlivňují každodenní interakce mnoha z nás.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to analyze sibling role of younger siblings in the family and expectation and possible consequences of the role. My thesis is a qualitative research. I worked with five participants in age from 15 to 18. I chose them by their gender. Main findings show that sibling roles are taught to us from early childhood in the process of socialization. Sibling roles are very important to child development. Moreover sibling roles interact in our daily life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miluse_Machova_BP_2014.pdfPlný text práce318,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce116,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_oponent.docPosudek oponenta práce76 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Machova.JPGPrůběh obhajoby práce130,57 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12686

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.