Název: Komparace prezidentské kampaně Vladimíra Putina v médiích obou stran sporu/spolupráce
Další názvy: Comparison of Vladimir Putin's presidential campaign in the media of both parties /cooperation
Autoři: Nováková, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Romancov, Michael
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12700
Klíčová slova: Vladimir Putin;média;volby;Ruská federace;svoboda;deníky
Klíčová slova v dalším jazyce: Vladimir Putin;media;elections;Russian Federation;freedom;newspapers
Abstrakt: Práce tvoří dvě hlavní části. Teoretická část obecně charakterizuje média. Dále se věnuje procesu média setting, obsahu zpravodajství a procesu tvoření novinových zpráv. Praktická část se konkrétně zaměřuje na míru svobody médií v Ruské federaci ve vybraném časovém horizontu. Analýza je soustředěna na předvolební prezidentskou kampaň, která proběhla v roce 2012. Práce vychází z výsledků monitoringu voleb, který provedla Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě (OBSE). Hlavní chyby a problémy, které odhalil monitoring, jsou předmětem zkoumání ve vybraných médiích. Jedná se o české Lidové noviny a nestátní liberální ruský deník Kommersant Gazeta. Cílem práce bylo pomocí obsahové analýzy zjistit do jaké míry se informace ve zmíněných periodikách shodovaly či rozcházely. Výsledky ukazují, že, ačkoli jsou ruská média pod politickým nátlakem, informace se do značné míry shodovaly. Ruští liberální novináři se nebáli použít sarkasmu a ironie na dění kolem prezidentských voleb. Tento typ zpravodajství se však dostane pouze k omezenému množství čtenářů, kterým zpravidla bývá pouze ruská inteligence.
Abstrakt v dalším jazyce: Theme of this bachelor thesis is Comparison of Vladimir Putin's presidential campaign in the media of both parties /cooperation. It consists of two main parts. Theoretical part characterizes media in general. It deals with the process of agenda setting, then with the content of news and the process of their formation. Practical part is focused on the extent of freedom of media in Russian Federation. The analysis focuses on pre-election campaign held in 2012. Thesis proceeds from the results of OBSE which monitored all presidential campaign. The main errors and problems covered up by monitoring are subjects of research in chosen media (Czech newspaper Lidové noviny and Russian daily newspaper Kommersant Gazeta). By using the content analysis, the aim of this thesis is to find out the extent of match and diversity of information in newspapers. Even though the Russian media are under the political pressure, the information matches to large extent. Russian liberal journalists were not afraid to use sarcasm and irony on the affairs around presidential elections. This type of coverage, however, gets only to a limited number of readers, which is usually only Russian intelligence
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ludmila Novakova 2013 - tisk.pdfPlný text práce589,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_OPO_MV-VES.docxPosudek vedoucího práce31,76 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
novakova_ved_ves.pdfPosudek oponenta práce529,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce333,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12700

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.