Název: Využití sportu jako nástroj zahraniční politiky státu
Další názvy: Using sport as an instrument of foreign policy
Autoři: Severin, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12702
Klíčová slova: zahraniční politika;olympijské hry;Mezinárodní olympijský výbor;Spojené státy americké;Sovětský svaz;Moskva;1980;Los Angeles;1984
Klíčová slova v dalším jazyce: foreign policy;olympic games;International olympic committee;United States of America;Soviet union;Moscow;1980;Los Angeles;1984
Abstrakt: Práce pojednává o využití sportu jako nástroje zahraniční politiky státu. Práce je zaměřena na sportovní a politický rozvoj olympijských her. Hlavní část práce je věnována tzv. éře bojkotů v letech 1976 - 1984.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about using sport as a tool of foreign policy. Thesis is focused on sport and political development of Olympic Games. Main part of this thesis is about the era of boycott 1976 - 1984.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sport jako nastroj zahranicni politiky statu.pdfPlný text práce892,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Severin_opo_BP_MVBAS.pdfPosudek vedoucího práce159,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Severin_VED_MV_BAS.docxPosudek oponenta práce44,49 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Severin.pdfPrůběh obhajoby práce221,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12702

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.