Title: Využití sportu jako nástroj zahraniční politiky státu
Other Titles: Using sport as an instrument of foreign policy
Authors: Severin, Jiří
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12702
Keywords: zahraniční politika;olympijské hry;Mezinárodní olympijský výbor;Spojené státy americké;Sovětský svaz;Moskva;1980;Los Angeles;1984
Keywords in different language: foreign policy;olympic games;International olympic committee;United States of America;Soviet union;Moscow;1980;Los Angeles;1984
Abstract: Práce pojednává o využití sportu jako nástroje zahraniční politiky státu. Práce je zaměřena na sportovní a politický rozvoj olympijských her. Hlavní část práce je věnována tzv. éře bojkotů v letech 1976 - 1984.
Abstract in different language: This thesis is about using sport as a tool of foreign policy. Thesis is focused on sport and political development of Olympic Games. Main part of this thesis is about the era of boycott 1976 - 1984.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sport jako nastroj zahranicni politiky statu.pdfPlný text práce892,26 kBAdobe PDFView/Open
Severin_opo_BP_MVBAS.pdfPosudek vedoucího práce159,36 kBAdobe PDFView/Open
Severin_VED_MV_BAS.docxPosudek oponenta práce44,49 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Severin.pdfPrůběh obhajoby práce221,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.