Název: Agenda setting a prezidentská kampaň v USA 2012
Další názvy: Agenda setting and the U.S. presidential campaign in 2012
Autoři: Stašková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Bouška, Petr
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12703
Klíčová slova: agenda setting;prezidentská kampaň;Barack Obama;Mitt Romney;The New York Times;The Wall Street Journal;USA Today
Klíčová slova v dalším jazyce: agenda setting;presidential campaign;Barack Obama;Mitt Romney;The New York Times;The Wall Street Journal;USA Today
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na vliv agendy setting v prezidentské kampani ve Spojených státech v roce 2012. Za cíl si kladla ověřit korelovanost agend sledovaných subjektů. Za sledované subjekty byli vybráni kandidáti Barack Obama a Mitt Romney a deníky The New York Times, The Wall Street Journal a USA Today. Získaná data byla analyzována pomocí kvantitativní obsahové analýzy. Korelovanost agend všech tří deníků byla ověřena. Korelovanost mezi agendami Baracka Obamy The New York Times a USA Today byla potvrzena. Korelovanost mezi mezi agendami Mitta Romneyho a The Wall Street Journal a USA Today byla potvrzena. Korelovanost mezi kandidáty byla rovněž potvrzena. Práce se rovněž zaměřuje na témata, kterým byla věnována největší pozornost
Abstrakt v dalším jazyce: Agenda setting, which is concerned on the influence between the media, the public and the political agenda has been frequently studied in recent studies. Quantitative content analysis is usually used to analyze this influence. The aim of this thesis is to determine agenda setting in context of the U. S. presidential campaign in 2012. Two presidential candidates Barack Obama and Mitt Romney were chosen as representatives of the polit-ical agenda. The New York Times and The Wall Street Journal were selected as repre-sentatives of media agenda due to their seriousness. USA Today was selected as the third representative of media agenda in order to consider one of tabloids. These news-papers was monitored in their online version. The research presented in this thesis tries to verify correlation between both political agendas of Barack Obama and Mitt Romney, between all media agendas of The New York Times, The Wall Street Journal and USA Today and between political and media agendas. Moreover, this study aims to answer which subjects were given the most attention. This work presents a methodology of quantitative content analysis which was used for data evaluation. Based on the above analysis, data were analyzed and research questions have been answered. The results show that most of the observed agendas were correlated. The correlation was verified between the agendas of all periodic, agendas between Barack Obama and The New York Times, respectively Barack Obama and The Wall Street Journal. The correlation between Mitt Romney´s agenda and agendas of The Wall Street Journal and USA To-day was confirmed. It was confirmed that the agenda of both studied candidates was correlated. Correlation of other agendas has not been verified. The most frequent topics of individual agendas have been also presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Staskova.pdfPlný text práce906,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Staskova_OPO_MV-VES.docxPosudek vedoucího práce43,65 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
STASKOVA_VED_MVBAS.docxPosudek oponenta práce41,43 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Staskova.pdfPrůběh obhajoby práce270,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12703

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.