Název: Mediální obraz Benešových dekretů v poslední fázi prezidentské volby 2013
Další názvy: The media image of the Benes´s decrees in the last phase of the presidential election in 2013
Autoři: Čavojská, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Krčál, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12708
Klíčová slova: Benešovy dekrety;odsun;Němci;Sudety;prezidentská volba 2013;Česká republika;Německo;Československo;Miloš Zeman;Karel Schwarzenberg;agenda setting
Klíčová slova v dalším jazyce: Benes decrees;displacement;Germans;Sudeten;presidential election 2013;Czech republic;Germany;Czechoslovakia;Miloš Zeman;Karel Schwarzenberg;agenda setting
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice nastolování agendy a vztahu médií a politiky. Práce se zaměřuje na téma Benešových dekretů v českém prostředí. Tyto dvě témata spolu souvisela v roce 2013, a to v rámci historicky první přímé volby prezidenta v České republice. Práce čerpá z teoretických konceptů nastolování agendy od Maxwella E. McCombse and Donalda L. Shawa. Cílem této práce je popsat mediální obraz Benešových dekretů v poslední fázi prezidentské volby 2013 a jeho vliv na předvolební kampaň. Toto téma je totiž stále kontroverzní a budí debaty mezi občany. V empirické části srovnáváme stupeň pozornosti jednotlivých médií ohledně Benešových dekretů. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy pak generujeme data. Snažíme se také přijít na to, proč je téma Benešových dekretů stále tak kontroverzní a proč sehrálo důležitou roli v roce 2013.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with an agenda setting theory and relationship between media and politics. The work specifically focuses on the issue of the Beneš decrees in the Czech environment. These two phenomena were linked together in the very first presidential election in the Czech Republic in 2013. Main used theoretical concepts come from Walter Lippmann, Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw who describe process of agenda setting. Theory of priming and framing introduce Susan T. Fiske and Shelley E. Taylor. The aim of this thesis is to describe the media image of the Benes Decrees and its influence on the election contest. The theme of the Benes decrees is still controversial and raises sharp debate among citizens in the Czech Republic. In our work, we will also, inter alia, to compare the degree of media attention in the four Czech dailies Mladá Fronta Dnes, Lidové noviny, Právo and Blesk, a tabloid. Research also includes foreign journals such as German Süddeutche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Austrian Kleine Zeitung, Der Standart and British BBC. Using the media database ANOPRESS we generated data. For the data collection, we have chosen the content analysis as the main methodology for our research. In this work, we try to find out why the theme of the Benes decrees is still controversial in Czech environment as well as we find out what role the theme has played in the presidential election in 2013.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Medialni obraz Benesovych dekretu v posledni fazi prezidentske volby 2013.pdfPlný text práce639,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cavojska_ved.docxPosudek vedoucího práce41,1 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Cavojska_opo.docxPosudek oponenta práce35,11 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Cavojska.pdfPrůběh obhajoby práce326,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.