Title: Mediální obraz Benešových dekretů v poslední fázi prezidentské volby 2013
Other Titles: The media image of the Benes´s decrees in the last phase of the presidential election in 2013
Authors: Čavojská, Lucie
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Krčál, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12708
Keywords: Benešovy dekrety;odsun;Němci;Sudety;prezidentská volba 2013;Česká republika;Německo;Československo;Miloš Zeman;Karel Schwarzenberg;agenda setting
Keywords in different language: Benes decrees;displacement;Germans;Sudeten;presidential election 2013;Czech republic;Germany;Czechoslovakia;Miloš Zeman;Karel Schwarzenberg;agenda setting
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice nastolování agendy a vztahu médií a politiky. Práce se zaměřuje na téma Benešových dekretů v českém prostředí. Tyto dvě témata spolu souvisela v roce 2013, a to v rámci historicky první přímé volby prezidenta v České republice. Práce čerpá z teoretických konceptů nastolování agendy od Maxwella E. McCombse and Donalda L. Shawa. Cílem této práce je popsat mediální obraz Benešových dekretů v poslední fázi prezidentské volby 2013 a jeho vliv na předvolební kampaň. Toto téma je totiž stále kontroverzní a budí debaty mezi občany. V empirické části srovnáváme stupeň pozornosti jednotlivých médií ohledně Benešových dekretů. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy pak generujeme data. Snažíme se také přijít na to, proč je téma Benešových dekretů stále tak kontroverzní a proč sehrálo důležitou roli v roce 2013.
Abstract in different language: This work deals with an agenda setting theory and relationship between media and politics. The work specifically focuses on the issue of the Beneš decrees in the Czech environment. These two phenomena were linked together in the very first presidential election in the Czech Republic in 2013. Main used theoretical concepts come from Walter Lippmann, Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw who describe process of agenda setting. Theory of priming and framing introduce Susan T. Fiske and Shelley E. Taylor. The aim of this thesis is to describe the media image of the Benes Decrees and its influence on the election contest. The theme of the Benes decrees is still controversial and raises sharp debate among citizens in the Czech Republic. In our work, we will also, inter alia, to compare the degree of media attention in the four Czech dailies Mladá Fronta Dnes, Lidové noviny, Právo and Blesk, a tabloid. Research also includes foreign journals such as German Süddeutche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Austrian Kleine Zeitung, Der Standart and British BBC. Using the media database ANOPRESS we generated data. For the data collection, we have chosen the content analysis as the main methodology for our research. In this work, we try to find out why the theme of the Benes decrees is still controversial in Czech environment as well as we find out what role the theme has played in the presidential election in 2013.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Medialni obraz Benesovych dekretu v posledni fazi prezidentske volby 2013.pdfPlný text práce639,49 kBAdobe PDFView/Open
cavojska_ved.docxPosudek vedoucího práce41,1 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cavojska_opo.docxPosudek oponenta práce35,11 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cavojska.pdfPrůběh obhajoby práce326,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.