Název: Politická grafická novela
Další názvy: Political Graphic Novel
Autoři: Kochová, Nicole
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jana
Oponent: Franklin, David Eugene
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12713
Klíčová slova: grafická novela;Persepolis;Írán;islámská revoluce;Marjane Satrapi
Klíčová slova v dalším jazyce: graphic novel;Persepolis;Iran;islamic revolution;Marjane Satrapi
Abstrakt: Práce se zabývá novým literárním žánrem- grafickou novelou, která je po vizuální stránce podobná komiksové literatuře, avšak tématicky se od komiksů liší a je určena spíše dospělému publiku. Práce si na příkladu jedné grafické novely- Persepolis, dává za cíl určit, zda je grafická novela věrohodným zdrojem historických informací.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis concerns of the new genre of literature- graphic novel. The form of graphic novel is similar to a comics. However, the themes are aimed at an adult audience. The thesis tries to answer the question whether graphic novel is a valid source of historical information. Therefore it examines one example of a famous graphic novel- Persepolis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kochova.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kochova_vedouci_MVBAS.pdfPosudek vedoucího práce621,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kochova_op_KAP.pdfPosudek oponenta práce363,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kochova.pdfPrůběh obhajoby práce308,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.