Title: Vývoj subkultur britské mládeže v 50. - 80. letech 20. století
Other Titles: The development of British youth in 50s - 80s of the 20th century
Authors: Tichá, Veronika
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Vorel, Robert
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12719
Keywords: subkultura;hnutí mládeže;Teddy boys;Mods;Skinheads
Keywords in different language: subculture;Youth movement;Teddy boys;Mods;Skinheads
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou subkulturních hnutí britské mládeže a snaží se vysvětlit, jaké příčiny vedly ke vzniku jednotlivých subkultur ve sledovaném období 50. - 80. let 20. století. Cílem práce je zaměření se na první subkultury a jejich historickou analýzu. Mezi první subkultury lze zařadit Teddy boys a Mods. Pozornost bude dále věnována subkultuře Skinheads.
Abstract in different language: This paper aims at defining meaning of subculture and explain three chosen subcultures as phenomenon, in post war Britan period. Youth appeared as an emergent category in post war Britan, one of the most striking and visible manifestation of social change in the period. It was signified as a social problem by the moral guardians of the society. Above all, youth played and important role as a cornerstone in the construction of understandings, interpretations and explanations about that time. Some subcultures, in our case Teddy boys, Mods and Skinheads formed up on the terrain of social and cultural life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika Ticha.pdfPlný text práce311,08 kBAdobe PDFView/Open
Ticha_ved.docxPosudek vedoucího práce38,72 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Ticha_op.docxPosudek oponenta práce39,84 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Ticha.pdfPrůběh obhajoby práce331,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.