Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrčál, Petr
dc.contributor.authorGillichová, Martina
dc.contributor.refereeStrnadová, Lenka
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:50Z-
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:50Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier55937
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12722
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o vývoji britské Konzervativní strany od počátku 19. století až po současnou konzervativní vládu Davida Camerona. Britský konzervatismus se vyvinul jako reakce na Velkou francouzskou revoluci. Ústřední myšlenky shrnul ve svém díle Úvahy o revoluci ve Francii anglický filosof a politický myslitel Edmund Burke. Na základě jeho myšlenek se později vyvinula britská Konzervativní strana, která tradičně patří mezi dvě největší politické strany v Británii. Tato bakalářská práce popisuje její vývoj, historické milníky a důležité osobnosti, jako například Roberta Peela, Benjamina Disraeliho, Winstona Churchilla či Margaret Thatcherovou. Obsahuje úvod, šest kapitol, závěr, seznam použité literatury, resumé a obrázkové přílohy.cs
dc.format48 s. (82 877 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonzervatismuscs
dc.subjectpolitické ideologiecs
dc.subjectVelká Britániecs
dc.subjectpolitická stranacs
dc.subjectEdmund Burkecs
dc.titleHistorické formování konzervatismu ve Velké Britániics
dc.title.alternativeThe Historical Formation of Conservatism in Great Britainen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the development of the British Conservative Party since the beginning of the 19th century until the current conservative government of David Cameron. It started with the reflections of the British political thinker and philosopher Edmund Burke on the Glorious French Revolution. He summed up his ideas in his Reflections on the Revolution in France and these became the cornerstone of the Conservative Party which later became one of the two biggest British political parties. During the 19th century it stood against Liberal Party and during most of the 20th century against the Labour Party. This bachelor thesis examines the historical milestones as well as the most important leaders, e. g. Robert Peel, Benjamin Disraeli, Winston Churchill or Margaret Thatcher. It includes an introduction, six chapters, a conclusion, a list of references, a summary and a few additional materials.en
dc.subject.translatedconservatismen
dc.subject.translatedpolitical ideologiesen
dc.subject.translatedGreat Britainen
dc.subject.translatedpolitical partyen
dc.subject.translatedEdmund Burkeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_final.pdfPlný text práce796,76 kBAdobe PDFView/Open
Gillichova_ved.docxPosudek vedoucího práce33,44 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Gillichova_OPO.docxPosudek oponenta práce44,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Gillichova.pdfPrůběh obhajoby práce337,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.