Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPiknerová, Linda
dc.contributor.authorNovák, Antonín
dc.contributor.refereeŠanc, David
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:52Z
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:52Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier55956
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12732
dc.description.abstractTato práce si klade za cíl podrobně analyzovat jak politicko-geografické, tak socioekonomické postavení provincie Cabinda v rámci Angoly a dále politické vztahy provincie s centrální vládou Angoly jak ze současného, tak z historického hlediska. V první kapitole je věnován prostor charakteristice a specifikům provincie Cabinda. Druhá část práce se zabývá historií regionu, která hraje důležitou roli při snaze analyzovat vztahy exklávy se sousedními státy a hlavně s centrální vládou v Luandě. Závěrečná část práce zkoumá politicko-ekonomické vztahy mezi provincií Cabinda a centrální vládou. V úplném závěru jsou analyzovány cabindské nároky na sebeurčení reprezentované místními osvobozeneckými hnutími.cs
dc.format68 s. (106 993 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectexkláva Cabindacs
dc.subjectCabinda z pohledu politické geografiecs
dc.subjectekonomický potenciálcs
dc.subjectprávo na sebeurčenícs
dc.subjectpolitika angolské vládycs
dc.subjectosvobozenecká hnutícs
dc.titleCabinda jako specifická politicko-geografická jednotka Angolycs
dc.title.alternativeCabinda as a specific politico-geographical unit of Angolaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the submitted thesis is to analyze in detail both the geopolitical and socio-economic status of the Cabinda province as a part of Angola and the political relations with the central government of Angola in both the contemporary and historical terms. The first part is focused on capturing the socio-economic, cultural and geopolitical character of Cabinda. The second part examines a historical status of Cabinda within colnization era and as a part of Angola. The last part deals with policies of Angolan government excercised in Cabinda, which has created a strong opposition in Cabinda represented by liberation movements. Those movements demand the right for self-determination.en
dc.subject.translatedCabinda enclaveen
dc.subject.translatedCabinda as an unit of geopoliticsen
dc.subject.translatedeconomic potentialen
dc.subject.translatedright to self-determinationen
dc.subject.translatedpolitics of Angolan governmenten
dc.subject.translatedliberation movementsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Cabinda final.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Novak_ved.doc.docxPosudek vedoucího práce46,12 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Novak_OPO_MV-BAS_Bc.docxPosudek oponenta práce40,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Novak.pdfPrůběh obhajoby práce342,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.