Title: Palestinští uprchlíci v Jordánsku: dopad na ekonomiku a domácí a zahraniční politiku Jordánska
Other Titles: Palestinian refugees in Jordan: the impact on the economy and domestic and foreign policy of Jordan
Authors: Jůzová, Iva
Advisor: Ponížilová, Martina
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12733
Keywords: palestinští uprchlíci;Jordánsko;ekonomika;zahraniční politika;Blízký východ
Keywords in different language: palestinian refugees;Jordan;economy;foreign policy;Middle east
Abstract: Bakalářská práce se zabývá palestinskými uprchlíky v Jordánsku, kteří uprchli během 20. století z Palestiny v důsledku arabsko-izraelských válek s tím, že je také věnována pozornost období, kdy byl Západní břeh součástí Jordánska. Práce je zaměřena na vliv palestinských uprchlíků na jordánskou ekonomiku a domácí a zahraniční politiku. Jordánská společnost byla rozdělena už od příchodu Palestinců do Jordánska, ale tato mezera se ještě prohloubila během 70. let, kdy se Organizace pro osvobození Palestiny pokusila v Jordánsku o státní převrat. To vedlo k politické diskriminaci Jordánců palestinského původu, kteří začali dominovat soukromému sektoru, především podnikání. Palestinci mají také vliv na zahraniční politiku Jordánska. Hlavním cílem jordánské zahraniční politiky je vyřešit izraelsko-palestinský konflikt, který je důvodem pro obrovský počet palestinských uprchlíků v Jordánsku. Aby byl konflikt urovnán, Jordánsko musí spolupracovat s ostatními státy na mírovém řešení.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with Palestinian refugees in Jordan who fled from Palestine aftermath of the Arab-Israeli wars during 20st century. The thesis is aimed at influence of Palestinian refugees on Jordanian economy and domestic and foreign policy. Not only East Bank, but also West Bank, inhabited by Palestinians, was a part of Jordan for some period which means that Palestinians of West Bank became automatically Jordanian citizens. Jordanian society was split ever since the arrival of Palestinians to Jordan, but the gap has deepened during the 1970s because of an unsuccessful attempt of Palestine Liberation Organization to overthrow the regime. This led to political discrimination of Jordanians of Palestinian origin who started to dominate the private sector, particularly entrepreneurship. Palestinians in Jordan are also linked to its foreign policy. The primary goal of Jordanian foreign policy is to resolve IsraeliPalestinian conflict because the conflict is the reason for a huge number of Palestinian refugees in Jordan. To settle the conflict Jordan needs to cooperate with other countries for a peaceful solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juzova BP.pdfPlný text práce514,79 kBAdobe PDFView/Open
Juzova_ved.docPosudek vedoucího práce55,5 kBMicrosoft WordView/Open
juzova_opo.docxPosudek oponenta práce45,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Juzova.pdfPrůběh obhajoby práce324,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.