Title: Dekolonizace francouzské Afriky- Středoafrická republika
Other Titles: Decolonization of French Africa- Central African Republic
Authors: Drvotová, Pavla
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Romancov, Michael
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12734
Keywords: kolonizace;dekolonizace;Středoafrická republika;Jean-Bedel Bokassa;francouzský vliv;Séléka
Keywords in different language: colonization;decolonization;Central African republic;Jean-Bedel Bokassa;french influence;Séléka
Abstract: Občanská válka, která v současnosti probíhá ve Středoafrické republice, může být považována za jeden z důsledků dekolonizace. Tématem této práce je představení procesu dekolonizace francouzského impéria. Práce se zaměřuje na významné události, které provázely Středoafrickou republiku na cestě k nezávislosti. Část práce je také věnována probíhající občanské válce a francouzskému postoji k ní.
Abstract in different language: This Bachelors thesis focuses on decolonization of the French colonial Empire in Africa. The process of decolonization is a nessential part of the modern history and we can see its consequences even today. The objektive of the thesis is to describe the process of decolonization in the Central African Republic. One part of the work points out to the approach of France to the current sitution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Drvotov.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Drvotova_ved.docPosudek vedoucího práce44,88 kBMicrosoft WordView/Open
Drvotova_op.docxPosudek oponenta práce31,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Drvotova.pdfPrůběh obhajoby práce348,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.