Název: Spor o Falklandy od skončení války v roce 1982
Další názvy: The dispute over the Falklands since the war ended in 1982
Autoři: Pospíšilová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Zákravský, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12739
Klíčová slova: Falklandy;Malvíny;britsko-argentinské vztahy;intenzita konfliktu;dynamika konfliktu
Klíčová slova v dalším jazyce: Falklands;Malvinas;anglo-argentine relations;intensity of conflict;dynamics of conflict
Abstrakt: Spor o Falklandy pokračuje i po skončení války v roce 1982. Ani Argentina, ani Velká Británie se nechtějí svého nároku na suverenitu ostrovů vzdát. Cílem této práce je analyzovat vztahy mezi aktéry sporu a především analyzovat měnící se charakter tohoto konfliktu, jeho intenzitu a dynamiku. V první části je stanovena teorie, podle které je později konflikt rozebrán. Dále jsou zmíněny historické souvislosti, které vedly k válce v roce 1982, a průběh války samotné. Poté je již rozebrán vývoj konfliktu a vztahů mezi aktéry od skončení války až do roku 2010. Další část se zabývá vývojem od roku 2010 do současnosti. V roce 2010 byly v blízkosti ostrovů objeveny zásoby ropy a konflikt se tak proměňoval, stejně jako jeho intenzita a dynamika.
Abstrakt v dalším jazyce: The dispute over the Falklands continues even after the cessation of war in 1982. Neither Argentina nor the United Kingdom doesn´t want to give up their claims on the sovereignty over the Falklands. The aim of this thesis is to analyze relations between actors of the conflict and primarily analyze changing nature of conflict, its intensity and dynamics. In the first part is set theory which is later used for analyzing the conflict. Next is mentioned a historical context which led to war in 1982 and course of the war itself. After that is analyzed development of conflict and relations between actors since the cessation of the war to 2010. In 2010 there were found oil fields near Falklands and that was cause of changing conflict, its intensity and dynamics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
1Bakalarska prace - Lucie Pospisilova TISK.pdfPlný text práce850,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova_opo.docxPosudek vedoucího práce41,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pospisilova_ved.docxPosudek oponenta práce40,56 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pospisilova.pdfPrůběh obhajoby práce463,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.