Název: Politické systémy Jižní Koreje a Taiwanu - komparace
Další názvy: Comparison of Political Systems: South Korea and Taiwan
Autoři: Horák, Milan
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Kudláčová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12742
Klíčová slova: Korea;Taiwan;komparace;Samuel Huntington;politické systémy;demokratizace;konsolidace
Klíčová slova v dalším jazyce: Korea;Taiwan;comparison;Samuel Huntington;political systems;democratization;consolidation
Abstrakt: Tématem této práce je komparace politických systémů Jižní Koreje a Taiwanu. Zkoumané země byly vybrány pro své charakteristické vlastnosti, které do určité míry sdílejí. Cíl práce je dvojí. Popsat a následně komparovat vývoj politických systémů s důrazem na 19. a 20. století. Dále analyzovat přechod k demokracii a důvody, které k němu vedly. Záměrem je aplikovat a následně potvrdit či vyvrátit předpoklady Samuela Huntingtona pro úspěšný přechod k demokracii. Pro vyhodnocení jsou použita data nevládních organizací a odborných institutů. Práce je tedy kombinací diachronní a synchronní komparace.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of this thesis is Comparison of Political Systems: Korea and Taiwan. The main goal is twofold: to summarize and subsequently compare political systems development focusing on nineteenth and twentieth century as well as to analyze transition to democracy and its causes. The metodology used is a combination of diachronic and synchronic comparative method. Korea and Taiwan had been chosen for its common features which makes it a suitable topic for comparison. The purpose is to compare Korean and Taiwanese political system. Another part of this paper deals with transition to democracy. The aim was to analyze factors that enabled democratization using Huntington's Third Wave hypothesis. Finally, the level of development of Korean and Taiwanese democracy has been evaluated considering the outcomes of Freedom House or Bertelsmann Stiftung's Transformation Index statistics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_HORAK.pdfPlný text práce523,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horak_BP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce43,72 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Horak_opo.docxPosudek oponenta práce45,76 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Horak.pdfPrůběh obhajoby práce370,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12742

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.