Title: Politický systém arabských rentiérských států - Saúdská Arábie
Other Titles: Political system of Arab rentier states - Saudi Arabia
Authors: Frýdl, David
Advisor: Ponížilová, Martina
Referee: Šanc, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12744
Keywords: Politický systém;Saúdská Arábie;ropná monarchie;dynastie Saúdů;islám;wahhábismus;ulamá´
Keywords in different language: The political system;Saudi Arabia;the oil monarchy;the House of Saud;islam;wahhabism;ulama
Abstract: V této bakalářské práci jsem se zabýval politickým systémem Saúdské Arábie. Konkrétně jsem se zaměřil na saúdskoarabské státní náboženství wahhábismus a na jeho vliv na politický systém Saúdské Arábie. V této bakalářské práci jsem se pokusil představit učení Muhammada Abd al-Wahhába a chtěl jsem ukázat jeho spojitost se saúdskoarabskou vládnoucí rodinou Saúd. Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět si na výzkumnou otázku: "Jak se v praktickém politickém životě projevuje saúdskoarabské státní náboženství wahhábismus?" Pro zodpovězení této otázky jsem rozebral moc zákonodárnou, moc výkonnou a moc soudní a představil náboženské učence, neboli ulamá´, kteří politickému systému Saúdské Arábie poskytují legitimitu prostřednictvím náboženských stanovisek (fatew). Ulamá´ tak mají na tento politický systém značný vliv.
Abstract in different language: In this bachelor thesis, I dealt with the political system of Saudi Arabia.I namely focused on Saudi Arabia´s state religion Wahhabism and its influence on the political system of Saudi Arabia. In the bachelor thesis, the attempt was made to introduce teachings of Muhammad Abd al-Wahhab and I wanted to show the connection between Wahhabism and Saudi Arabia´s ruling family Al Saud. The aim of this bachelor thesis was to answer the research question: "How does Wahabism manifest itself in the practical political life?" To answer this research question I analysed the legislative branch, the executive branch and the judicial branch and I tried to introduce the religious scholars ulama, who provide legitimacy to the political system of Saudi Arabia via religious opinions (fatawa). Ulama have a significant influence on this political system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - David Frydl.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Frydl_ved.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordView/Open
Frydl_OPO_POL_Bc.docxPosudek oponenta práce40,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Frydl.pdfPrůběh obhajoby práce467,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.