Title: Dětští vojáci v procesu postkonfliktní rekonstrukce
Other Titles: Child soldiers in the process of post-conflict reconstruction
Authors: Jiranová, Eva
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Kudláčová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12745
Keywords: dětští vojáci;odzbrojení;demobilizace a reintegrace
Keywords in different language: children soldiers;disarmament;demobilization;reintegration
Abstract: Tato práce je zaměřena na dětské vojáky v postkonfliktní rekonstrukci. Pro jejich ochranu byl v minulosti vytvořen tzv. DDR program, který pomáhá těmto válkou postiženým dětem, aby mohly žít opět v míru. Program se skládá ze tří částí - odzbrojení, demobilizace a reintegrace. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První se zabývá právě zmíněným DDR programem, dětskými právy a v minulosti přijatými dokumenty týkající se této problematiky. Druhá část je věnována případové studii, pro kterou byly vybrány dvě africké země - Sierra Leone a Demokratická republika Kongo. Cílem práce bylo popsat průběh programu DDR v těchto dvou afrických zemích a porovnat jej s univerzálními DDR standardy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concentrated on child soldiers in post-conflict reconstruction. For their protection and re-integration into their childhood so called DDR program was established which helped these war afflicted children to live peaceful lives again. This program consists of three main phases disarmament, demobilization and reintegration. The thesis is divided into two main chapters. The first one deals with this DDR program, children law and documents accepted in past. The second part is dedicated to a case study which is represented by two African countries - Sierra Leone and Democratic Republic of Congo. The main goal was to describe run of DDR program in those countries and compare it with the universal DDR guidelines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Eva Jiranova 2014.pdfPlný text práce918,14 kBAdobe PDFView/Open
Jiranova_BP_VED.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordView/Open
Jiranova_opo.docxPosudek oponenta práce45,76 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jiranova.pdfPrůběh obhajoby práce445,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.