Title: Jižní Súdán jako nový stát na mapě Afriky
Other Titles: South Sudan as a new state on the map of Africa
Authors: Pohan, Milan
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Ponížilová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12753
Keywords: Jižní Súdán;nezávislost;občanská válka v Súdánu;suverenita;SPLM
Keywords in different language: South Sudan;independence;civil war in Sudan;sovereignty;SPLM
Abstract: Bakalářská práce se zabývá novým státem na mapě Afriky. Analyzuje okolnosti vzniku Jižního Súdánu, snaží se o zodpovězení otázky, zda je Jižní Súdán státem suverénním či nikoliv, a dále rozebírá důvody získání nezávislosti a nedávné konflikty na území Jižního Súdánu. V práci je také zmínka o ropě, která se na území Jižního Súdánu nachází a také jsou zmíněny vztahy s vybranými státy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a new state on the map of Africa. It analyzes the causes of South Sudan independence. It also tries to answer the question does South Sudan have a sovereignty? It also analyzes the conflicts in South Sudan. There is also a note about oil which is very important for South Sudan. It also describes a relations with other countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jizni Sudan.pdfPlný text práce446,54 kBAdobe PDFView/Open
Pohan_ved.docPosudek vedoucího práce45,25 kBMicrosoft WordView/Open
Pohan_opo.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Pohan.pdfPrůběh obhajoby práce313,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.