Název: Příčiny úspěchu Liberálně-demokratické strany v Británii ve volbách v roce 2010
Další názvy: The reasons of success of the British Liberal Democratic Party in the 2010 elections
Autoři: Lososová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12762
Klíčová slova: Velká Británie;Liberálně-demokratická strana;volby 2010;volební program;leader strany;předvolební kampaň;Konzervativní strana;Labouristická strana
Klíčová slova v dalším jazyce: Great Britain;Liberal democratic party;election 2010;election program;party leader;pre-election party;Conservative party;Labour party
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje Liberálně-demokratické straně v parlamentních volbách v roce 2010 ve Velké Británii. V tomto roce strana zaznamenala mimořádný úspěch a podařilo se jí zlomit několikaletý zvyk, který v britském stranickém systému existuje. Příčiny úspěchu liberálních demokratů ve volbách v roce 2010 se dělí na vnější a vnitřní příčiny. Do vnitřních příčin práce řadí analýzu volebního programu, role leadera strany a předvolební kampaň strany. Ve vnějších příčinách práce analyzuje chyby ostatních stran, vliv médií a odlišné průzkumy veřejného mínění.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the Liberal Democratic Party in the United Kingdom and its success in the parliamentary election in 2010. During this year, Liberal Democrats were so successful that they managed to break a habit in the British political system existing there in the past years. The causes of success of the Liberal Democratics in the 2010 election need to be divided into internal and external. The part focusing on internal causes is analyzes the electoral programme, the role of the leader of the party and pre-election campaign. The part focusing on the external causes analyzes mistakes of the other parties, power of media and various opinion polls.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Eva Lososova.pdfPlný text práce985,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lososova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Lososova_MVBAS_opo.docxPosudek oponenta práce43,69 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Lososova.pdfPrůběh obhajoby práce332,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12762

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.