Název: Účast zemí NATO v boji proti námořním pirátům
Další názvy: Participation of states of NATO in the fight against maritime piracy
Autoři: Ondroušek, Adam
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Kudláčová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12767
Klíčová slova: námořní pirátství;Somálsko;Adenský záliv;Africký roh;NATO;proti-pirátské operace;Ocean Shield
Klíčová slova v dalším jazyce: maritime piracy;Somalia;Gulf of Aden;Horn of Africa;NATO;anti-piracy operations;Ocean Shield
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou fenoménu námořního pirátství, zejména pak participací Severoatlantické aliance při jeho řešení. Autor se soustřeďuje na oblast okolo Somálska, Adenského zálivu a západní části Indického oceánu. Tato oblast byla vybrána především proto, že zde působí hlavní proti-pirátské operace NATO, které jsou v práci popisovány. Autor se zde zabývá tím, zda jsou tyto operace nutné a jakou hrozbou je somálské pirátství pro regionální či mezinárodní systém.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis analyzes the phenomenon of maritime piracy, particulary with regard to the involvement of The North Atlantic Treaty Organization. The author focuses on the area around Somalia, the Gulf of Aden and the western Indian Ocean. This area was chosen primarily because there are ongoing main NATO anti-piracy operations, which are described in the thesis. The author examines whether these operations are necessary and what is the threat of Somali piracy for regional or international system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ondrousek.pdfPlný text práce656,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ondrousek_ved.docxPosudek vedoucího práce40,26 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Ondrousek_opo.docxPosudek oponenta práce45,39 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Ondrousek.pdfPrůběh obhajoby práce322,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.