Title: Zahraniční politika USA na Blízkém východě po Arabském jaru
Other Titles: Analysis of U.S. foreign policy toward the Middle east after Arab spring: case study american-egyptian relation
Authors: Kotek, Ondřej
Advisor: Ponížilová, Martina
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12772
Keywords: Spojené státy americké;Egypt;arabské jaro;zahraniční politika USA
Keywords in different language: United States of America;Egypt;arab spring;U.S. foreign policy
Abstract: Předmětem bakalářské práce s názvem "Analýza zahraniční politiky USA na Blízkém východě po Arabském jaru: případová studie americko-egyptských vztahů" je analýza změn zahraniční politiky za Baracka Obamy vůči Egyptu, které proběhly po Arabském jaře v roce 2011. První část práce je zaměřena na vymezení tvůrců zahraniční politiky USA, stanovení cílů na Blízkém východě ve vztahu k Egyptu a představení základních pilířů americko-egyptských vztahů. V druhé části chrakterizuji egyptský politický režim před, během a po Arabském jaře. Poslední část se věnuje analýze egyptsko-amerických diplomatických vztahů a finanční pomoci ve vymezených obdobích.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Analysis of U.S. foreign policy toward the Middle East after Arab spring: case study of the American-Egyptian relations" focuses on the analysis of Barack Obama's foreign policy before and after the Arab spring untill the end of the year 2013. First the official actors of US foreign policy will be defined, U.S. national interests in the Middle East region and the cornerstones of American-Egyptian relations. In order to comprehend U.S foreign policy in the aftermath of the egyptian revolution in 2011, political changes in Egypt are examined from which emerged new Egyptian representatives. The analysis compares U.S. diplomatic measures and financial aid provided by the U.S. to Egypt for three decades. An analysis helps us to determine whether the Arab spring has had an impact on U.S foreign policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotek- FINALE.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Kotek_ved.docPosudek vedoucího práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kotek_opo.docxPosudek oponenta práce42,12 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kotek.pdfPrůběh obhajoby práce324,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.