Název: Postavení přímo voleného prezidenta ve státech střední Evropy
Další názvy: The Role of Directly Elected President in Central Europe
Autoři: Kýtová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12775
Klíčová slova: parlamentí režim;prezident;legislativní pravomoc;nelegislativní pravomoc;prezidentské pravomoc;postavení prezidenta
Klíčová slova v dalším jazyce: parliamentary regime;president;non-legislative power;legislative power;presidential power;role of president
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá postavením přímo voleného prezidenta v parlamentích režimech států střední Evropy, jmenovitě v Rakousku, Poslku a Slovensku. Práce se zabývá klasifikací legislativních a nelegislativních pravomocí jednotlivých prezidentů a jejich reálným využitím. Prezidentské pravomoci jsou srovnávány na základě modifikovaného konceptu Metcalfové. Cílem práce je určit, zsa se pravomoci prezident liší. V úvodu práce je představeno teoretické vymzení pravomocí prezidentů v parlamentních režimech a koncepce míry prezidentských pravomocí podle Metcalfové. Následující analytická část se zabývá analýzou prezidentských pravomocí jednotlivých prezidentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis focuses on the position of directly elected president in parliamentary regimes Central European countries, namely Austria, Poland and Slovakia. The thesis focuses on characteristics of legislative and non-legislative powers of individual presidents and their real use in practice. The powers of the presidents are compared based on a modified concept of Metcalf. The objective of this thesis was to determine whether the powers of the presidents differ. In the introduction is adduced theoretical definition of the powers of the president in parliamentary regime and the concept of measuring presidential powers of Metcalf. The following analytical part deals with analysis of the individual states and presidential powers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bp-cs.pdfPlný text práce456,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kytova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce600,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ky´tova´_opo.docPosudek oponenta práce0 BMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kytova.pdfPrůběh obhajoby práce262,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.