Title: Postavení přímo voleného prezidenta ve státech střední Evropy
Other Titles: The Role of Directly Elected President in Central Europe
Authors: Kýtová, Lucie
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12775
Keywords: parlamentí režim;prezident;legislativní pravomoc;nelegislativní pravomoc;prezidentské pravomoc;postavení prezidenta
Keywords in different language: parliamentary regime;president;non-legislative power;legislative power;presidential power;role of president
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá postavením přímo voleného prezidenta v parlamentích režimech států střední Evropy, jmenovitě v Rakousku, Poslku a Slovensku. Práce se zabývá klasifikací legislativních a nelegislativních pravomocí jednotlivých prezidentů a jejich reálným využitím. Prezidentské pravomoci jsou srovnávány na základě modifikovaného konceptu Metcalfové. Cílem práce je určit, zsa se pravomoci prezident liší. V úvodu práce je představeno teoretické vymzení pravomocí prezidentů v parlamentních režimech a koncepce míry prezidentských pravomocí podle Metcalfové. Následující analytická část se zabývá analýzou prezidentských pravomocí jednotlivých prezidentů.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on the position of directly elected president in parliamentary regimes Central European countries, namely Austria, Poland and Slovakia. The thesis focuses on characteristics of legislative and non-legislative powers of individual presidents and their real use in practice. The powers of the presidents are compared based on a modified concept of Metcalf. The objective of this thesis was to determine whether the powers of the presidents differ. In the introduction is adduced theoretical definition of the powers of the president in parliamentary regime and the concept of measuring presidential powers of Metcalf. The following analytical part deals with analysis of the individual states and presidential powers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bp-cs.pdfPlný text práce456,52 kBAdobe PDFView/Open
Kytova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce600,12 kBAdobe PDFView/Open
Ky´tova´_opo.docPosudek oponenta práce0 BMicrosoft WordView/Open
Kytova.pdfPrůběh obhajoby práce262,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.