Title: Shakespeare na české (politické) scéně během 1. světové války
Other Titles: Shakespeare on the Czech (Political) Stage during the Great War
Authors: Valková, Bára
Advisor: Mišterová, Ivona
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12778
Keywords: William Shakespeare;1. světová válka;Národní divadlo;Městské divadlo v Plzni;shakespearovský cyklus
Keywords in different language: William Shakespeare;first world war;National theatre;Municipal theatre in Pilsen;shakespearean cycle
Abstract: Cílem práce je analýza společensko-politických událostí, ke kterým došlo v průběhu první světové války a jejich vlivu na shakespearovské inscenace v českých divadlech. Podrobněji je rozebírán rok 1916, který souvisí s 300. výročím úmrtí Williama Shakespeara a k této příležitosti se v některých českých divadlech konaly shakespearovské slavnosti. Pozornost je zaměřena na dva nejvýznamnější cykly té doby, tzv. velký shakespearovský cyklus v Národním divadle v Praze a shakespearovské inscenace hrané v Městském divadle v Plzni.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to analyse the socio-political events during the Great War and their impact on Shakespearean staging at Czech theatres. In detail is analyzed year 1916 which is connected with 300th anniversary of William Shakespeare's death and related shakespearean celebrations. The main attention is focused on the most important cycles of that time, the so-called great shakespearean cycle at National Theatre in Prague and shakespearean production at Municipal Theatre in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Valkova.pdfPlný text práce566,06 kBAdobe PDFView/Open
Valkova_ved.docxPosudek vedoucího práce39,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Valkova_oponent_MVBAS.pdfPosudek oponenta práce554,81 kBAdobe PDFView/Open
Valkova.pdfPrůběh obhajoby práce328,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.