Název: Shakespeare na české (politické) scéně během 1. světové války
Další názvy: Shakespeare on the Czech (Political) Stage during the Great War
Autoři: Valková, Bára
Vedoucí práce/školitel: Mišterová, Ivona
Oponent: Kašparová, Jana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12778
Klíčová slova: William Shakespeare;1. světová válka;Národní divadlo;Městské divadlo v Plzni;shakespearovský cyklus
Klíčová slova v dalším jazyce: William Shakespeare;first world war;National theatre;Municipal theatre in Pilsen;shakespearean cycle
Abstrakt: Cílem práce je analýza společensko-politických událostí, ke kterým došlo v průběhu první světové války a jejich vlivu na shakespearovské inscenace v českých divadlech. Podrobněji je rozebírán rok 1916, který souvisí s 300. výročím úmrtí Williama Shakespeara a k této příležitosti se v některých českých divadlech konaly shakespearovské slavnosti. Pozornost je zaměřena na dva nejvýznamnější cykly té doby, tzv. velký shakespearovský cyklus v Národním divadle v Praze a shakespearovské inscenace hrané v Městském divadle v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to analyse the socio-political events during the Great War and their impact on Shakespearean staging at Czech theatres. In detail is analyzed year 1916 which is connected with 300th anniversary of William Shakespeare's death and related shakespearean celebrations. The main attention is focused on the most important cycles of that time, the so-called great shakespearean cycle at National Theatre in Prague and shakespearean production at Municipal Theatre in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Valkova.pdfPlný text práce566,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valkova_ved.docxPosudek vedoucího práce39,07 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Valkova_oponent_MVBAS.pdfPosudek oponenta práce554,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valkova.pdfPrůběh obhajoby práce328,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.