Název: Komparace belgického a švýcarského federalismu
Další názvy: A comparison of the Belgian and Swiss federalism
Autoři: Rosendorf, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12783
Klíčová slova: federalismus;federace;federace držící pospolu;sbíhající se federace;vertikální dělba moci;federální vláda;členské jednotky federace;institucionální struktura;exkluzivní pravomoci;sdílené pravomoci;reziduální pravomoci;asymetrie de iure;asymetrie de facto
Klíčová slova v dalším jazyce: federalism;federation;holding together federations;coming together federations;vertical division of powers;federal government;units of federation;institutional structure;exclusive powers;concurrent power;residual powers;asymmetry de jure;asymmetry de facto
Abstrakt: Tato práce je komparativní případovou studií zaměřenou na institucionální strukturu belgického a švýcarského federalismu. Cílem práce je poukázat na některé společné rysy, ale také rozdíly mezi oběma případy se ze zaměřením na vertikální dělbu moci a institucionální strukturu na obou úrovních vlády. Smyslem práce je ověřit tvrzení, že švýcarský model federalismu vykazuje vyšší míru decentralizace v institucionálních aspektech a dělbě pravomocí.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is a comparative case study focusing on the institutional structure of Belgian and Swiss federalism. The aim of this work is to highlight some of the common features as well as some distinct features of both cases focusing on the vertical distribution of powers and the institutional structure on each level of government. The main purpose of this work is to verify the statement that the Swiss federalism shows signs of higher degree of decentralization considering institutional aspects and distribution of powers in each case.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rosendorf, Ondrej - Komparace belgickeho a svycarskeho federalismu.pdfPlný text práce515,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rosendorf_bp_mvbas_ved.pdfPosudek vedoucího práce597,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rosendorf_opo.docPosudek oponenta práce28,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rosendorf.pdfPrůběh obhajoby práce392,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12783

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.