Title: Komparace belgického a švýcarského federalismu
Other Titles: A comparison of the Belgian and Swiss federalism
Authors: Rosendorf, Ondřej
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12783
Keywords: federalismus;federace;federace držící pospolu;sbíhající se federace;vertikální dělba moci;federální vláda;členské jednotky federace;institucionální struktura;exkluzivní pravomoci;sdílené pravomoci;reziduální pravomoci;asymetrie de iure;asymetrie de facto
Keywords in different language: federalism;federation;holding together federations;coming together federations;vertical division of powers;federal government;units of federation;institutional structure;exclusive powers;concurrent power;residual powers;asymmetry de jure;asymmetry de facto
Abstract: Tato práce je komparativní případovou studií zaměřenou na institucionální strukturu belgického a švýcarského federalismu. Cílem práce je poukázat na některé společné rysy, ale také rozdíly mezi oběma případy se ze zaměřením na vertikální dělbu moci a institucionální strukturu na obou úrovních vlády. Smyslem práce je ověřit tvrzení, že švýcarský model federalismu vykazuje vyšší míru decentralizace v institucionálních aspektech a dělbě pravomocí.
Abstract in different language: This work is a comparative case study focusing on the institutional structure of Belgian and Swiss federalism. The aim of this work is to highlight some of the common features as well as some distinct features of both cases focusing on the vertical distribution of powers and the institutional structure on each level of government. The main purpose of this work is to verify the statement that the Swiss federalism shows signs of higher degree of decentralization considering institutional aspects and distribution of powers in each case.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rosendorf, Ondrej - Komparace belgickeho a svycarskeho federalismu.pdfPlný text práce515,28 kBAdobe PDFView/Open
Rosendorf_bp_mvbas_ved.pdfPosudek vedoucího práce597,46 kBAdobe PDFView/Open
Rosendorf_opo.docPosudek oponenta práce28,5 kBMicrosoft WordView/Open
Rosendorf.pdfPrůběh obhajoby práce392,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.