Title: Normativní teorie secese v praxi - komparace Kosova a Abcházie
Other Titles: Normative theories of secession - comparison of Kosovo and Abkhazia
Authors: Pěčková, Markéta
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12784
Keywords: normativní teorie;secese;Kosovo;Abcházie;plesbiscitní teorie;asktiptivní teorie;ospravedlnění secese;explanatorní teorie;Mezinárodní soudní dvůr
Keywords in different language: normative theories;secession;Kosova;Abkhazia;plesbiscitary theory;ascriptive theory;justification of secession;explanatory theory;International court of justice
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá normativními teoriemi secese, zejména pak remediální teorií secese Allena Buchanana. V teoretická část obsahuje i rozdělení teorií secece podle Buchanana na primární a remediální. Primární pak dále dělí na askriptivní a plesbiscitní teorie secese, zárověň jsou zmíněni autoři těchto teorií. Praktická se snaží pomocí sedmi bodů Buchananovy remediální teorie secese najít ospravedlnění pro secesi Kosova od Srbska a Abcházie od Gruzie. Cílem práce je zjistit, zda je kosovská a abcházská secese kompatibilní s remediální teorií secese.
Abstract in different language: This thesis is dealing with normative theories of secession, particulary Allen Buchanan´s remedial right only theory. The theoretical part containts main divinding theories of secession according to Allen Buchanan to primary right and remedial right to secession. Primary right to secession is next divided to ascriptive and plesbiscitary theories of secession, then authors of these theories are introduced. The practical part is handeling with seven points of Buchanan´s remedial theory and it looks for justification for secession of Kosovo from Serbia and Abkhazia from Georgia. The goal of thr thesis is find out, whether secession of Kosovo and Abkhazia is compatible with remedial theory of secession.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_2014_peckova.pdfPlný text práce695,7 kBAdobe PDFView/Open
peckova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,9 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Peckova_opo.docxPosudek oponenta práce41,28 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Peckova.pdfPrůběh obhajoby práce306,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.