Název: Normativní teorie secese v praxi - komparace Kosova a Abcházie
Další názvy: Normative theories of secession - comparison of Kosovo and Abkhazia
Autoři: Pěčková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12784
Klíčová slova: normativní teorie;secese;Kosovo;Abcházie;plesbiscitní teorie;asktiptivní teorie;ospravedlnění secese;explanatorní teorie;Mezinárodní soudní dvůr
Klíčová slova v dalším jazyce: normative theories;secession;Kosova;Abkhazia;plesbiscitary theory;ascriptive theory;justification of secession;explanatory theory;International court of justice
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá normativními teoriemi secese, zejména pak remediální teorií secese Allena Buchanana. V teoretická část obsahuje i rozdělení teorií secece podle Buchanana na primární a remediální. Primární pak dále dělí na askriptivní a plesbiscitní teorie secese, zárověň jsou zmíněni autoři těchto teorií. Praktická se snaží pomocí sedmi bodů Buchananovy remediální teorie secese najít ospravedlnění pro secesi Kosova od Srbska a Abcházie od Gruzie. Cílem práce je zjistit, zda je kosovská a abcházská secese kompatibilní s remediální teorií secese.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dealing with normative theories of secession, particulary Allen Buchanan´s remedial right only theory. The theoretical part containts main divinding theories of secession according to Allen Buchanan to primary right and remedial right to secession. Primary right to secession is next divided to ascriptive and plesbiscitary theories of secession, then authors of these theories are introduced. The practical part is handeling with seven points of Buchanan´s remedial theory and it looks for justification for secession of Kosovo from Serbia and Abkhazia from Georgia. The goal of thr thesis is find out, whether secession of Kosovo and Abkhazia is compatible with remedial theory of secession.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_2014_peckova.pdfPlný text práce695,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
peckova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,9 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Peckova_opo.docxPosudek oponenta práce41,28 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Peckova.pdfPrůběh obhajoby práce306,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12784

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.