Název: Energetická bezpečnost USA po nástupu Baracka Obamy
Další názvy: U. S. Energy Security after the onset of Barack Obama
Autoři: Bezkočka, Leoš
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12788
Klíčová slova: energetické paradigma;energetická závislost;energetická bezpečnost;hrozba;riziko;sekuritizace;břidlicová revoluce;pokročilé technologie;obnovitelné zdroje;regulace
Klíčová slova v dalším jazyce: energy paradigm;energy dependence;energy security;threat;risk;securitization;shale gas revolution;advanced technologies;renewable resources;regulations
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo seznámit s novým přístupem v energetické politice USA zejména po roce 2008. Na klíčových regulačních opatřeních současné vlády dokládáme posun v oblasti energetické bezpečnosti. Hybným momentem je obrat k energetické soběstačnosti v důležitých surovinách - ropa a přírodní plyn jako důsledek rozmachu plynu z břidličných formací. Nová energetická strategie se zaměřuje na: snížování importu ropy, zvyšování domácí produkce přírodního plynu a ropy, export plynu a vývoj pokročilých technologií směrem k čisté energii.Ve výsledku jde o vymanění národní ekonomiky z vleklé recese, zajištění trvalého růstu a kontroly vlastní energetické budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Main target of this bachelor thesis presents new approach of U.S. Energy Policy especially after 2008 period. The first we explaned theoretical concept of energy dependence, security,threat, risk and securitization. We documented, on the key regulations, shift of energy securiy area.Important moment is turn out to energy self-sufficiency staple commodities like crude oil and natural gas as a consequence of expansion of the shale gas. New energy strategy focusing on: lower import of crude oil, increasing domestic production of natural gas and crude oil, export LNG and development of advanced technology toward clean energy. As a results should be economy recovery and control of own energy future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ENERGETICKA BEZPECNOST.pdfPlný text práce5,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezkocka_ved.docxPosudek vedoucího práce40,63 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bezkocka_BP_OPO.docPosudek oponenta práce53,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bezkocka.pdfPrůběh obhajoby práce424,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12788

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.