Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJurek, Petr
dc.contributor.authorKozlová, Aneta
dc.contributor.refereeMertl, Jiří
dc.date.accepted2014-09-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:15Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:15Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-07-31
dc.identifier61090
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12799
dc.description.abstractPráce se zabývá životem a dílem francouzského diplomata Jeana Monneta. Cílem práce je zodpovědět otázku, jaké bylo reálné naplnění Monnetových integračních plánů.Zaměřila jsem se především na Monnetův život a jeho dílo v rámci evropského integračního procesu. Sledovala jsem proměny Monnetových postojů v průběhu života a vliv těchto proměn na jeho práci. Nejvíce jsem se potom zabývala analýzou Schumanova plánu, jakožto jedné z nejdůležitějších integračních koncepcí, a pokusila jsem se na ní přiblížit Monnetovy návrhy. Dále jsem se potom zaměřila na založení a fungování ESUO a Monnetovu další činnost v rámci evropské integrace, díky čemuž bylo možné určit, do jaké míry se Monnetovy plány naplnily.cs
dc.format53 s. (87 091 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectJean Monnetcs
dc.subjectevropská integracecs
dc.subjectSchumanův pláncs
dc.subjectESUOcs
dc.subjectsjednocená Evropacs
dc.subjectEOScs
dc.titleMonnetova koncepce evropské integracecs
dc.title.alternativeMonnet's Concept of European Integrationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my bachelor's thesis I deal with the very life and work of french diplomat Jean Monnet. The purpose of this work will be to answer, how much of Monnet's integration plans came to realization. My intension will be to analyze Monnet's life and work within the framework of the European integration process. I will monitor the changes of Monnet's mindset during his whole life and furthermore the impact of these changes on his work. I will especially focus on the analysis of Schuman plan, which is one of the most important integration conceptions and I will try to give you insight into Monnet's suggestions regarding Schuman plan. Further I will focus on the establishment and functioning of the ESUO and Monnet's additional activities related to European integration process, due to this it will be possible to evaluate to which extent Monnet's plans were fulfilled.en
dc.subject.translatedJean Monneten
dc.subject.translatedeuropean integrationen
dc.subject.translatedSchuman planen
dc.subject.translatedECSCen
dc.subject.translatedunited Europeen
dc.subject.translatedEDCen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-finalni verze 2.pdfPlný text práce363,47 kBAdobe PDFView/Open
Kozlova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce606,43 kBAdobe PDFView/Open
Kozlova_opo.docxPosudek oponenta práce40,79 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kozlova.pdfPrůběh obhajoby práce262,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.